Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Incontinentieforfait

Chronisch zieken hebben hoge uitgaven. Daarom kunnen ze verschillende forfaitaire vergoedingen combineren, onder andere voor incontinentiemateriaal.

Er bestaan twee incontinentieforfaits: 

 • Chronisch zieken en zwaar zorgbehoevenden 
  • Zij maken aanspraak op een jaarlijkse terugbetaling in de kosten voor incontinentiemateriaal. 
   Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt het 610,53 euro
  • Het forfait is niet gekoppeld aan een remgeldvoorwaarde.
 • Niet-afhankelijke personen  
  • Personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie (ongewild verlies van urine) maken aanspraak op een jaarlijkse forfaitaire terugbetaling. 
  • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt ze 199,27 euro

Het incontinentieforfait kan worden gecombineerd met het zorgforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait.

Wat moet je doen?

 • De thuisverpleegkundige doet de aanvraag jaarlijks bij CM. 
 • Komt er geen thuisverpleegkundige aan huis? Dan kun je zelf de aanvraag doen:
  • Download dit formulier
  • Laat het invullen door je arts.
  • Stuur het formulier naar de adviserend arts van CM. 
  • Heb je hier hulp bij nodig? Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.

Belangrijk: de aanvraag moet jaarlijks worden herhaald. 

 • Download het formulier.
 • Laat het formulier invullen door je huisarts, uroloog, geriater, gynaecoloog of pediater.
 • Bezorg het formulier aan de adviserend arts van CM.

Belangrijk: de adviserend arts geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. CM onderzoekt jaarlijks of je nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet. Na drie jaar dien je een nieuwe aanvraag in. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt minstens vier van de laatste twaalf maanden recht op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4 voor het criterium ‘incontinentie’. 
 • De laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een terugbetaling voorziet (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen, bepaalde revalidatiecentra). 
 • Op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden in leven zijn. 

 • Je lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie. 
 • Je hebt geen recht op het incontinentieforfait omdat je niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium. 
 • Je verblijft niet in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een terugbetaling voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum). 
 • Je hebt nog geen terugbetaling voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen .