Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

PVS-forfait

Omdat chronisch zieken hoge uitgaven hebben, zijn er verschillende forfaitaire vergoedingen die ze kunnen cumuleren, onder andere voor patiënten in comateuze toestand (PVS). Het PVS-forfait helpt de kosten voor thuisverzorgde PVS-patiënten te dragen.

Het bedrag van het PVS-forfait wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het maximaal 9.623,36 euro. Het PVS-forfait kan met het zorgforfait, het incontinentieforfait en het forfait palliatieve zorg gecumuleerd worden.

Je arts doet een aanvraag bij CM

De aanvraag bij CM gebeurt door de verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum. 

Dit kan:

  • ten vroegste een maand voordat de patiënt naar huis terugkeert.
  • uiterlijk voor het einde van de vijfde maand volgend op de maand van terugkeer.

CM betaalt je terug

De betaling gebeurt fasegewijs:

  • een eerste betaling voor de maand van terugkeer naar huis en de vijf daaropvolgende maanden omvat de helft van de terugbetaling;
  • vanaf de zesde maand betaalt je gezondheidsfonds maandelijks een twaalfde van de jaarlijkse terugbetaling. 

Het forfait is niet langer verschuldigd vanaf de tweede volledige kalendermaand waarin betrokkene ononderbroken in een ziekenhuis, ROB, RVT of PVT verblijft.