Je ziekenhuiskosten beperken op 5 manieren

Voor een opname in het ziekenhuis kan de rekening hoog oplopen. De ziekteverzekering betaalt immers niet alle kosten terug. CM springt bij. Wij geven je 5 aandachtspunten om de ziekenhuiskosten onder controle houden.

Ziekenhuiskosten betaalbaar houden

Tekst: Martine Creve

Beeld: iStock

Leestijd: 4 min

11/11/2019

Met een hospitalisatieverzekering beperk je het risico op hoge kosten bij een ziekenhuisverblijf. Het CM-Hospitaalplan betaalt een aanzienlijk deel van de factuur terug. Onder meer de behandeling, verblijfskosten, geneesmiddelen, implantaten en ereloonsupplementen worden gedeeltelijk of volledig terugbetaald.

Moet je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis voor een heupprothese en kies je voor een tweepersoonskamer? Dan is de kans groot dat het CM-Hospitaalplan de ziekenhuiskosten volledig vergoedt.

Vóór een ingreep moet je vaak onderzoeken ondergaan en nadien kan revalidatie volgen. Ook die kosten vanaf één maand voor de hospitalisatie tot drie maanden erna neemt het CM-Hospitaalplan voor haar rekening.

Aansluiten bij het CM-Hospitaalplan kan tegen een voordelige premie en er geldt geen leeftijdsgrens.

Sluit je aan bij het CM-Hospitaalplan

Sommige mensen kunnen zich geen hospitalisatieverzekering veroorloven. Dan neemt een opname in het ziekenhuis een grote hap uit hun budget. CM laat die mensen niet in de kou staan en betaalt vanuit het aanvullende voordelenpakket een deel van hun ziekenhuiskosten terug.

CM-leden die geen hospitalisatieverzekering hebben, krijgen 75 procent terugbetaald van het wettelijk persoonlijk aandeel voor het verblijf in de kamer en voor medische en paramedische honoraria. Ook de oplegkosten voor de terugbetaalbare geneesmiddelen worden voor 75 procent vergoed. Supplementen komen niet voor terugbetaling in aanmerking.

Om de terugbetaling te krijgen, moet je een aanvraagformulier invullen. Dat vind je op de CM-website of kun je aanvragen in het CM-kantoor. Bezorg het ingevulde document samen met de originele ziekenhuisfactuur aan het ziekenfonds.

Bekijk het voordeel

Door te kiezen voor een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer kun je de ziekenhuisfactuur drukken. Want kamer- en ereloonsupplementen zijn er verboden. Die mogen wel aangerekend worden in een eenpersoonskamer. Vooral de ereloonsupplementen die de arts daar mag vragen, kunnen zeer hoog oplopen. De ziekteverzekering betaalt geen supplementen terug.

Je kamerkeuze duid je aan op opnameverklaring. Die gegevens zijn belangrijk voor het berekenen van de ziekenhuisfactuur. De opnameverklaring wordt in tweevoud opgemaakt: een exemplaar voor het ziekenhuis en een voor jou. Hou dat goed bij.

De ziekenhuisfactuur ontvang je meestal pas weken na je ziekenhuisverblijf. Het is niet altijd duidelijk welke kosten waarvoor zijn aangerekend. Je doet er goed aan om je factuur eerst te laten nakijken door de CM-consulent vooraleer ze te betalen.

Bij onduidelijkheden kan het ziekenfonds contact opnemen met het ziekenhuis voor meer uitleg. Eventuele fouten kunnen zo opgespoord en rechtgezet worden.

Als je dringend naar het ziekenhuis moeten worden overgebracht, zal via de dienst 112 een ambulance opgeroepen worden. Dat vervoer kost je 60 euro. Het aantal kilometers dat de ziekenwagen aflegt, speelt geen rol. Wie verder van het ziekenhuis woont, betaalt evenveel als wie dichtbij woont.

Bovenop het bedrag van 60 euro mogen geen bijkomende kosten meer aangerekend worden. Je betaalt dat bedrag uit eigen zak. De ziekteverzekering geeft geen terugbetaling. Het CM-Hospitaalplan geeft wel een vergoeding.

Niet-dringend ziekenvervoer