CM-Hospitaalplan

CM-Hospitaalplan is een kostendekkende hospitalisatieverzekering die voor de terugbetaling zorgt van de kosten van je (dag)opname, de voor- en nazorg bij je opname en de medisch noodzakelijke kosten zonder opname bij bepaalde ernstige ziekten.

Ik heb al CM-Hospitaalplan

Wist je dat je elk jaar 1 kans op 6 hebt om in het ziekenhuis te belanden? De kosten van zo’n ziekenhuisopname kunnen hoog oplopen. Ook voor bepaalde ernstige ziektes lopen de kosten vaak heel snel en hoog op. We helpen je met je aangifte zodat je kosten tot een minimum beperkt blijven.

Geef je ziekenhuisopname aan

Heb je je ziekenhuisfactuur ontvangen? Neem ze bij de hand en ga van start met de aangifte.

Geef je ernstige ziekte aan

Kreeg je de diagnose van ernstige ziekte? Lees hier hoe je ze snel kan aangeven.

Meer over CM-Hospitaalplan

Op zoek naar meer details over CM-Hospitaalplan? Zit je met een specifieke vraag waar je een antwoord op wil?

Veelgestelde vragen en antwoorden

Premies starten al vanaf 4,22 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot 2,11 euro per maand. Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht per maand in euro:

Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
Tot en met 24 jaar 

4,22

Van 25 tot en met 49 jaar 

9,72

Van 50 tot en met 59 jaar 

11,31

Van 60 tot en met 64 jaar 

19,45

Van 65 tot en met 69 jaar

20,70

Vanaf 70 jaar 

30,71

Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

25,29

Van 65 tot en met 69 jaar

26,89

Vanaf 70 jaar 

36,86

Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

31,03

Vanaf 70 jaar   

46,09

De premie zal per maand, per kwartaal of per jaar afgehouden worden. 

Betaalmethode wijzigen

Neen, je hoeft je opname niet op voorhand aan de verzekeringen van CM te melden.

Nee, wie aangesloten is bij CM-Hospitaalplan ontvangt hiervoor geen kaartje. Je hoeft dus ook niets mee te nemen, af te geven of te vermelden in het ziekenhuis. Alles gebeurt automatisch. Voor sommige andere hospitaalverzekeringen heb je wel een document nodig.