CM-Hospitaalplan

CM-Hospitaalplan is een kostendekkende hospitalisatieverzekering die voor terugbetalingen zorgt bij de kosten van je (dag)opname, de voor- en nazorg bij je opname en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten.

CM-verzekeringen op een rijtje

Zit je toch nog met vragen?

Onze specialisten staan klaar om de laatste twijfels weg te nemen.

Hospitalisatie of ernstige ziekte aangeven

Ik word opgenomen in het ziekenhuis

Let bij een geplande ziekenhuisopname op voor hoge ziekenhuisfacturen.

 • Kies prijsbewust voor een eenpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer.
  Financiële informatie over de verschillende kamertypes vind je op de opnameverklaring. Die krijg je ten laatste bij je opname, maar kun je ook op voorhand opvragen.
  Als je aangesloten bent bij CM-Hospitaalplan, dan wordt er de eerste drie jaar rekening gehouden met de reeds aanwezige aandoeningen op het moment van aansluiting. Voor deze aandoeningen worden geen kamer- en ereloonsupplementen terugbetaald op een eenpersoonskamer. 
 • Vraag je arts om een inschatting van de prijs van de operatie.
  De kosten voor medisch materiaal (implantaten of hechtmiddelen die in het lichaam blijven) kunnen oplopen. Ga ook het gesprek over ereloonsupplementen aan.
 • Vergelijk ziekenhuistarieven en pas indien mogelijk je ziekenhuiskeuze aan.
  Tarieven vergelijken kan met de CM-applicatie ziekenhuistarieven vergelijken.
 • Vraag naar de tarieven van diverse kosten.
  Dit kunnen kosten zijn voor het gebruik van televisie, telefoon, internet of maaltijden voor de begeleidende partner of ouder.

Breng dit zeker mee bij een ziekenhuisopname:

 • je eID of voor kinderen jonger dan 12: de kids-ID of isi+-kaart;
 • enkele gele klevers;
 • de contactgegevens van je huisarts;
 • een lijstje met de medicatie die je neemt;
 • eventueel medische documenten. Bespreek dit met je arts;
 • indien van toepassing: de contactgegevens van de diensten of hulpverleners die je nadien thuis helpen met je verzorging;
 • na een ongeval: de naam van de verzekeringsmaatschappij en het nummer van de verzekeringspolis.

Weet dat CM-Hospitaalplan ook tussenkomt voor de kosten van onderzoeken die rechtstreeks verband houden met je ziekenhuisopname en dit vanaf 1 maand voor (en tot 3 maanden na) je opname. (Let op: dit geldt niet voor alle dagopnames.)

 • Alle remgeld en vergoedbare supplementen zoals huisartsbezoeken, geneesmiddelen, voorbereidende afspraken in het ziekenhuis of de praktijk van de specialist, labokosten … worden automatisch verrekend in de terugbetaling. Hier hoef je dus zelf geen actie voor te ondernemen.
 • Voor facturen voor dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer) gebeurt de terugbetaling niet automatisch. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.

 • Maak je geen zorgen, je herstel is nu het belangrijkste. CM ontzorgt op administratief vlak.
 • Laat volgende documenten in orde maken voor je het ziekenhuis verlaat.
  • Afwezigheidsattest
   Voor je werkgever, vakbond of school.
  • Aangifte arbeidsongeschiktheid
   Als je arbeidsongeschikt wordt, moet je de adviserend geneesheer van CM tijdig en op correcte wijze verwittigen. Doe je dat niet, verlies je een deel van je uitkering. Hoe je je arbeidsongeschiktheid in orde maakt, lees je hier.

 • Na je ziekenhuisopname is voldoende rust cruciaal voor een vlot herstel. Ook hier neemt CM de administratie voor jou in handen.
 • Pas na de ontvangst van je ziekenhuisfactuur, kun je je aangifte van hospitalisatie in orde maken.
 • Weet dat CM-Hospitaalplan ook tussenkomt voor de kosten van onderzoeken die rechtstreeks verband houden met je ziekenhuisopname en dit tot drie maanden na je opname. (Let op: dit geldt niet voor alle dagopnames.)
  • Alle remgeld en vergoedbare supplementen zoals huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of de praktijk van de specialist, labokosten … worden automatisch verrekend in de terugbetaling. Hier hoef je dus zelf geen actie voor te ondernemen.
  • Voor onderstaande kosten gebeurt de terugbetaling niet automatisch. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier ('Aanvraag niet-automatische terugbetaling ambulante kosten'):
   • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer);
   • facturen van de erkende hersteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa;
   • resterende medische kosten na terugbetaling door een andere hospitalisatieverzekering.
  • De dienst CM-verzekeringen verwerkt automatisch al deze gerelateerde kosten op volgende momenten:
   • 4 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis;
   • 7 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis.

Heb je je ziekenhuisfactuur ontvangen? Neem ze bij de hand en ga van start met de aangifte. Hieronder vind je een video die je stap voor stap toont hoe het werkt. Na de aangifte ontvang je een betalingsoverzicht, en de terugbetaling op je rekeningnummer. 

Kan je je aangifte niet digitaal bezorgen? Druk dan het aangifteformulier af, vul het in en bezorg het ondertekend samen met je ziekenhuisfactuur via [email protected] of via een CM-brievenbus.

Een ziekenhuisfactuur indienen terwijl je thuis aan het herstellen bent?

Ik heb een ernstige ziekte

CM-Hospitaalplan voorziet in terugbetalingen voor de behandeling van onder meer:

 • kwaadaardige tumoren (bijvoorbeeld kanker);
 • kwaadaardige bloedziekten (bv. leukemie, ziekte van Hodgkin);
 • neuromusculaire aandoeningen zoals MS (multiple sclerose) en ALS (amyotrofe lateraalsclerose); 
 • ziekte van Parkinson;
 • meningitis;
 • aids;
 • levercirrose als gevolg van hepatitis;
 • diabetes type 1;
 • nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse;
 • mucoviscidose;
 • systeemsclerodermie met orgaanaantasting;
 • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Onderstaande kosten voor medisch noodzakelijke ambulante zorg worden vergoed als ze rechtstreeks verband houden met de ernstige ziekte.

 • Remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling
  Dit wordt volledig vergoed.
 • Ereloonsupplementen
  Deze worden vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief.
 • Prothesen en orthopedische toestellen
  De eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed indien niet geplaatst tijdens een opname.
 • Geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal
  Dit wordt volledig terugbetaald indien ook de ziekteverzekering voor een terugbetaling zorgt.
 • Huur van medisch noodzakelijke hulpmiddelen
  Dit wordt volledig vergoed.
 • Niet-dringend ziekenvervoer
  Het persoonlijk aandeel voor niet-dringend ziekenvervoer aangevraagd aan de dienst Mutas in het kader van een oncologische behandeling of nierdialyse wordt vergoed tot maximum 250 euro per kalenderjaar.

1. Bezorg CM 

Documenten aan CM bezorgen kan via [email protected] of via een CM-brievenbus. Indien nodig zal je na verloop van tijd een verlenging voor deze erkenning moeten aanvragen. CM bezorgt je hiervoor tijdig het gepaste formulier.

2. Je ontvangt je terugbetaling

Nadat je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je automatisch de terugbetaling voor ambulante kosten die rechtstreeks verband houden met je aandoening. Dit kunnen onder andere huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of in de praktijk van de specialist, labokasten en meer zijn. 

Je ontvangt de terugbetaling om de 3 of 12 maanden.

3. Andere kosten dien je handmatig in

Kosten die niet automatisch kunnen worden verwerkt, dien je handmatig in via [email protected] of via een CM-brievenbus.

 • Je vult hiervoor het formulier 'aanvraag niet-automatische terugbetaling bij ambulante kosten' in.
 • Je voegt een bewijs van de gemaakte kosten toe:
  • facturen van erkende hesteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa;
  • facturen voor de huur van medisch materiaal;
  • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer).