eTools voor artsen

eTools vergemakkelijken je administratie en laten je aanvragen en betalingen sneller verlopen.

Zorgverleners

Blijf als zorgverlener op de hoogte van alle veranderingen met dit overzicht van etools en wat je ermee kunt doen.

Elektronische facturatie derdebetalersregeling artsen (eFact)

Deze tool omvat twee onderdelen: het elektronisch raadplegen van tarieven (eTar) voor huisartsen en de elektronische afrekening van prestaties verricht binnen de derdebetalersregeling.

eGMD

Met het elektronisch globaal medisch dossier kun je onder meer de GMD-status van je patiënten consulteren en nieuwe GMD-relaties doorgeven. Hier lees je meer over medische dossiers.

Elektronisch aanvragen geneesmiddelen Hoofdstuk IV

Met deze toepassing kun je nieuwe aanvragen en aanvragen tot verlenging indienen, alsook toestemmingen raadplegen.

eAttest

Bij contante betaling, kun je als huisarts of specialist (in privépraktijk) je getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch verzenden via MyCareNet.

Therapeutische relatie

Een therapeutische relatie is een relatie die jij, als zorgverlener, met je patiënt aangaat om zijn gezondheidsgegevens te delen en te consulteren. 

  • Door de eID van de patiënt (ook met Kids ID) in te lezen in je eigen softwarepakket.
  • Door een GMD-relatie te hebben.
  • Door de eID van de patiënt in EMD (platform eHealth) in te lezen en een therapeutische relatie aan te maken. 
  • Omdat je patiënt een therapeutische relatie aanmaakte via de eHealth-website. 

  De duur ervan varieert naargelang de zorgverstrekking en de relatie met de zorgverlener

  • Als je bij een consultatie de eID van de patiënt inleest, wordt voor een individuele zorgverlener (behalve spoedartsen en artsen in wachtposten) doorgaans een therapeutische relatie geregistreerd voor vijftien maanden. Dit is ook de termijn voor apotheken bij aflevering van een geneesmiddel. Bij een verwijzing is die duur drie maanden. 
  • Bij een lange relatie met je patiënt, die geformaliseerd is door een globaal medisch dossier (GMD), heb je een jaar toegang vanaf de openingsdatum van het dossier. Deze periode wordt opnieuw met een jaar verlengd als het GMD bij jou wordt verlengd. 
  • Bij hospitalisatie of ambulante behandeling in het ziekenhuis bedraagt de duur van de therapeutische relatie drie maanden. 
  • Een spoedarts of arts in een wachtpost heeft een maand toegang tot de gegevens, te rekenen vanaf de datum van het patiëntencontact. 
  • Het is ook mogelijk dat er een therapeutische relatie geregistreerd wordt als er geen fysiek contactmoment tussen arts en patiënt plaatsvond. Bijvoorbeeld wanneer arts A een patiënt verwijst naar arts B. Als die voor de eerste consultatie al voldoende ingewerkt moet zijn, kan arts A een therapeutische relatie tussen de patiënt en arts B registreren voor drie maanden. De patiënt moet hiervoor zijn eID laten lezen door arts A en zijn pincode ingeven.  

  Ja. Je patiënt kan steeds de therapeutische relatie beëindigen via het eHealth-portaal.

  Ja. Iedere burger kan een levenslange relatie creëren via eHealth.

  Werk je als eGMD-houder in een groepspraktijk? Dan hebben ook de andere gemachtigde huisartsen van deze groepspraktijk voortaan toegang tot je digitale medische informatie. Dit om een betere continuïteit van zorg te garanderen. Meer informatie vind je op de site van het Riziv.

  Verzekerbaarheid patiënt raadplegen

  Heeft je patiënt recht heeft op voordelen zoals de derdebetalersregeling? Is je patiënt in regel met de ziekteverzekering? Is de ziekenfondsklever van je patiënt nog geldig

  Met de online dienst ‘Verzekerbaarheid’ kun je rechtstreeks de verzekerbaarheid van je patiënt raadplegen. 

   Dankzij de elektronische raadpleging ken je de exacte verzekerbaarheidstoestand van je patiënt op het moment van opvraging. Je krijgt waardevolle informatie en beschikt over de recentste gegevens

   De online informatie primeert op de gele klever, waarvan de gegevens misschien niet meer actueel zijn. Het is dan ook raadzaam om bij elk patiëntencontact de verzekerbaarheid digitaal op te vragen.  

   Er zijn twee mogelijkheden

   • Met een softwarepakket, erkend door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC)
    De verzekerbaarheid kun je gemakkelijk opvragen via softwarepakketten die door het NIC erkend zijn. Bepaalde software vraagt zelfs automatisch of je de verzekerbaarheid wilt opvragen als je het dossier van je patiënt opent. Hoe deze functionaliteit op het scherm verschijnt, kan verschillen van software tot software. Aarzel niet je softwareleverancier te contacteren voor meer informatie. 
     
   • Via het portaal van het NIC
    De verzekerbaarheid opvragen via het NIC-portaal gebeurt het snelst en efficiëntst door de eID-kaart van je patiënt te lezen. Je kunt ook het rijksregisternummer van je patiënt manueel invoeren.
    Het MyCareNet-bericht geeft aan of je patiënt recht heeft op de derdebetalersregeling. Zo weet je of je deze regeling moet toepassen. Je krijgt ook de melding ‘niet in regel’ of ‘ingeschreven in een medisch huis’. In deze situaties raden wij af om de derdebetalersregeling toe te passen. 

   Voor meer uitleg en een illustratie over het raadplegen van de verzekerbaarheid van een patiënt, bekijk deze presentatie.

   Meer info op de pagina verzekerbaarheid van het Riziv. 

   Softwarepakketten en geïntegreerde praktijkpremie

   Vragen over je softwarepakket? Hier vind je de antwoorden.

    Op MyCareNet vind je een overzicht van de erkende pakketten en hun functionaliteiten. De functionaliteiten werden uitvoerig getest en gecontroleerd, en zijn goedgekeurd door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). De werking ervan is dan ook gewaarborgd.  

    Bij je softwareleverancier. Vrijwel alle softwarepakketten bieden instructiemateriaal (handleidingen, trainingen, instructievideo's) aan, zowel bij de ingebruikname van het pakket als bij de lancering van nieuwe functionaliteiten. De meeste pakketten bevatten ook een help-functie. 

    Het eHealth platform en het MyCareNet platform hebben diverse functionaliteiten die online gebruikt kunnen worden, zonder dat je een softwarepakket nodig hebt.

    Zo kun je op MyCareNet:

    Daarnaast kun je via de functionaliteit Hoofdstuk IV op het eHealth platform terecht om de elektronische aanvragen voor hoofdstuk IV medicatie te doen.

    Let op: de functionaliteiten zijn slechts beperkt beschikbaar via deze kanalen. Alleen de softwarepakketten met homologatie bieden de complete functionaliteit aan. 

    Sommige softwarepakketten bieden reeds mobiele oplossingen waardoor je hun pakket ook op tablet of smartphone kunt gebruiken. Synchronisatie gebeurt dan bij terugkeer in het kabinet. Contacteer je softwareleverancier om te vragen of deze opties beschikbaar zijn voor jouw pakket.
    Voor het eGMD, afgesloten tijdens een huisbezoek, heb je zeven dagen de tijd om de GMD-relatie in te geven in je pakket.

    Je softwareleverancier is je eerste aanspreekpunt voor alle technische vragen. Maar check ook de technische bereikbaarheid van alle functionaliteiten op de statuspagina van MyCareNet.

    Het Riziv moedigt het gebruik van e-tools aan met een premie. Die wordt afgestemd op het effectieve gebruik van de etools, zoals het elektronisch dossier en bijkomende voorwaarden bepalen het specifieke bedrag. De functionaliteiten van een erkende software worden jaarlijks bepaald door het Riziv. 

    Recip-e

    Met Recip-e verstuur je voorschriften elektronisch naar de apotheker.

    Uniek ContactPunt (UCP)

    Elke arts is toegewezen aan één Uniek ContactPunt (UCP) voor zijn facturatie.

     Je UCP wordt bepaald op basis van je adres (postcode), zoals aangegeven en geregistreerd bij het Riziv.

     Om je UCP te kennen, kun je dit bestand raadplegen. Staat er ‘126-135’ naast je postcode? 126 (CM Sint-Michielsbond) is voor Nederlandstalige artsen, 135 (MC Saint-Michel) voor Franstalige artsen.

     Hoe je UCP bereikbaar is, vind je op de pagina met de contactpunten voor zorgverleners.

     Meer informatie

     Met vragen over deze e-tools kun je terecht bij een contactpunt in je regio.