Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Elektronisch aanvragen geneesmiddelen Hoofdstuk IV

Geneesmiddelen Hoofdstuk IV kunnen elektronisch worden aangevraagd.

Hierdoor kan je:

 • een nieuwe aanvraag of een aanvraag tot verlenging indienen (met of zonder bijlage) zonder de papieren versie te gebruiken;
 • alle toestemmingen Hoofdstuk IV raadplegen indien je een officieel geregistreerde therapeutische relatie hebt met je patiënt.

Een digitale goedkeuring heeft voorrang op een papieren document. Het elektronische akkoord heeft meer waarde omdat het steeds de meest recente beslissing van de adviserend arts weergeeft

Hoe gebruik je het?

Je kan het elektronische Hoofdstuk IV gebruiken:

Belangrijk:

Bij de elektronische aanvraag van machtigingen voor geneesmiddelen uit hoofdstuk IV is het nog niet mogelijk open velden in te vullen met tekst of laboratoriumwaarden. Omdat deze gegevens toch moeten worden meegedeeld, houdt het systeem de aanvraag in behandeling en wordt een vraag om bijkomende informatie verzonden. 

Om dit te vermijden, raden wij aan om bij de elektronische aanvraag een ingescande pdf met de nodige gegevens toe te voegen.

Voorbeeld: voor gliptines (§742) moet een recente HgA1c-waarde worden meegedeeld. Door het standaard aanvraagformulier (waarop deze waarde kan worden ingevuld) te scannen en als pdf-bijlage mee te sturen, kan de afhandeling van de aanvraag vlotter gebeuren.

Wat zijn de voordelen?

Voor de arts

 • Je aanvraag wordt rechtstreeks naar het bevoegde ziekenfonds gestuurd en je krijgt een ontvangstbewijs.
 • Er is een onmiddellijke foutendetectie, waardoor je meteen weet wat de volgende stap moet zijn.
 • De aanvraag wordt automatisch gecontroleerd en meestal kan onmiddellijk toestemming voor de terugbetaling van het geneesmiddel worden gegeven. Slechts in enkele gevallen zal de adviserend arts van het ziekenfonds een manuele controle moeten doen. 
 • Het elektronische systeem levert steeds de recentste versie. Je hoeft je dus niet af te vragen of je wel de juiste versie van het officiële formulier afdrukt.
 • Je kan rapporten of onderzoeksresultaten toevoegen aan je elektronische aanvraag. Enkel pdf's kunnen worden toegevoegd. De functionaliteit verschilt per softwarepakket.
 • De elektronische functionaliteiten zijn altijd te consulteren en op te volgen. Zo kan je snel inspelen op akkoorden die bijna verlopen of extra informatie nodig hebben. Er is evenwel een therapeutische relatie met de patiënt nodig.

Voor de patiënt

 • Omdat het ziekenfonds rechtstreeks de elektronische aanvraag ontvangt, moet je patiënt geen aanvraag meer indienen (onder meer geen geloop meer voor de patiënt en geen risico om het document te verliezen). 
 • Als een elektronisch akkoord wordt verleend op basis van geïnformatiseerde controles, krijgt de apotheker onmiddellijk toegang tot de gegevens om het geneesmiddel af te leveren.
 • De patiënt ontvangt, ter informatie, een bevestiging op papier van het akkoord. Dit document moet niet aan de apotheker worden voorgelegd indien deze de akkoorden Hoofdstuk IV elektronisch raadpleegt.

Interessante links