HomeProfessioneelZorgverlenersArtseneTools

Therapeutische relatie

 • Wat is een therapeutische relatie?
  Een therapeutische relatie is een relatie die jij, als zorgverlener, met je patiënt aangaat om zijn gezondheidsgegevens te delen en te consulteren.
  De toegang tot de patiëntgegevens is beperkt in duur (zie verder).  
 • Hoe maak je een therapeutische relatie aan? 
  • Door eID van de patiënt (ook met Kids ID) in te lezen in je eigen softwarepakket.
  • Door een GMD-relatie te hebben.
  • Door eID van de patiënt in EMD (platform eHealth) in te lezen en een therapeutische relatie aan te maken. 
  • Omdat je patiënt een therapeutische relatie aanmaakte via de eHealth-website. 
 • Hoelang is een therapeutische relatie geldig?
  De duur ervan varieert naargelang de zorgverstrekking en de relatie met de zorgverlener
  • Als je bij een consultatie de eID van de patiënt inleest, wordt voor een individuele zorgverlener (behalve spoedartsen en artsen in wachtposten) doorgaans een therapeutische relatie geregistreerd voor vijftien maanden. Dit is ook de termijn voor apotheken bij aflevering van een geneesmiddel. Bij een verwijzing is die duur drie maanden. 
  • Bij een lange relatie met je patiënt, die geformaliseerd is door een globaal medisch dossier (GMD), heb je een jaar toegang vanaf de openingsdatum van het dossier. Deze periode wordt opnieuw met een jaar verlengd als het GMD bij jou wordt verlengd. 
  • Bij hospitalisatie of ambulante behandeling in het ziekenhuis bedraagt de duur van de therapeutische relatie drie maanden. 
  • Een spoedarts of arts in een wachtpost heeft een maand toegang tot de gegevens, te rekenen vanaf de datum van het patiëntencontact. 
  • Het is ook mogelijk dat er een therapeutische relatie geregistreerd wordt als er geen fysiek contactmoment tussen arts en patiënt plaatsvond. Bijvoorbeeld wanneer arts A een patiënt verwijst naar arts B. Als die voor de eerste consultatie al voldoende ingewerkt moet zijn, kan arts A een therapeutische relatie tussen de patiënt en arts B registreren voor drie maanden. De patiënt moet hiervoor zijn eID laten lezen door arts A en zijn pincode ingeven.  
 • Kan je patiënt de therapeutische relatie beëindigen?
  Ja. Je patiënt kan steeds de therapeutische relatie beëindigen via het eHealth-portaal. 
 • Kan je patiënt een therapeutische relatie voor het leven aanmaken?
  Ja. Iedere burger kan een levenslange relatie creëren via eHealth.
 • Wat met de therapeutische relatie in een groepspraktijk? 
  Werk je als eGMD-houder in een groepspraktijk? Dan hebben ook de andere gemachtigde huisartsen van deze groepspraktijk voortaan toegang tot je digitale medische informatie. Dit om een betere continuïteit van zorg te garanderen. Meer informatie vind je op de site van het Riziv.

Ga ook naar


Download