HomeProfessioneelZorgverlenersArtseneTools

Verzekerbaarheid patiënt raadplegen

Heeft je patiënt recht heeft op voordelen zoals de derdebetalersregeling? Is je patiënt in regel met de ziekteverzekering? Is de ziekenfondsklever van je patiënt nog geldig

Met de online dienst ‘Verzekerbaarheid’ kan je rechtstreeks de verzekerbaarheid van je patiënt raadplegen.

Waarom?

Dankzij de elektronische raadpleging ken je de exacte verzekerbaarheidstoestand van je patiënt op het moment van opvraging. Je krijgt waardevolle informatie en beschikt over de recentste gegevens

De online informatie primeert op de ziekenfondsklever, waarvan de gegevens misschien niet meer actueel zijn. Het is dan ook raadzaam om bij elk patiëntencontact de verzekerbaarheid digitaal op te vragen.  

Hoe?

Er zijn twee mogelijkheden

  • Met een softwarepakket, erkend door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC)
    De verzekerbaarheid kan je gemakkelijk opvragen via softwarepakketten die door het NIC erkend zijn. Bepaalde software vraagt zelfs automatisch of je de verzekerbaarheid wil opvragen als je het dossier van je patiënt opent. Hoe deze functionaliteit op het scherm verschijnt, kan verschillen van software tot software. Aarzel niet je softwareleverancier te contacteren voor meer informatie. 
  • Via het portaal van het NIC
    De verzekerbaarheid opvragen via het NIC-portaal gebeurt het snelst en efficiëntst door de eID-kaart van je patiënt te lezen. Je kan ook het rijksregisternummer van je patiënt manueel invoeren.
    Het MyCareNet-bericht geeft aan of je patiënt recht heeft op de derdebetalersregeling. Zo weet je of je deze regeling moet toepassen. Je krijgt ook de melding ‘niet in regel’ of ‘ingeschreven in een medisch huis’. In deze situaties raden wij af om de derdebetalersregeling toe te passen

Meer info

Voor meer uitleg en een illustratie over het raadplegen van de verzekerbaarheid van een patiënt, bekijk deze presentatie.

Ga ook naar