Verhoogde tegemoetkoming: minder betalen voor medische zorg

Als je een laag inkomen hebt, betaal je minder voor je medische zorg. Deze regeling heet de verhoogde tegemoetkoming (VT). Sinds januari (en juli) komen meer mensen in aanmerking. Hoe werkt het en hoe weet je of je er recht op hebt?

Leestijd: 2 min

18/02/2022

De voordelen van VT

Als je naar een zorgverlener gaat of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan betaalt de ziekteverzekering het grootste deel van jouw kosten. Maar je betaalt altijd een stuk zelf. Een deel daarvan, het remgeld, ligt lager voor mensen met VT. 

Stel dat je in de gewone regeling zelf nog 4 euro remgeld betaalt bij de huisarts, dan betaal je met VT bijvoorbeeld slechts 1 euro. Een bijkomend voordeel is dat je doorgaans enkel het remgeld betaalt, de rest van het bedrag regelt de zorgverlener met CM. Je hoeft dus niet het volledige bedrag neer te tellen en te wachten op een terugbetaling. 

Daarnaast krijg je met VT ook andere financiële voordelen, zoals korting op het openbaar vervoer. 

Hoe weet je of je VT hebt?

CM brengt je op de hoogte als de verhoogde tegemoetkoming werd toegekend. Je ontvangt dan nieuwe gele klevers met een aangepaste code onderaan de klever. Die eindigt steeds op 1 als je VT hebt.

Heb je geen VT en wil je weten of je er recht op hebt? Er zijn drie mogelijkheden:

01   Je hebt automatisch recht.
Sommige mensen krijgen automatisch VT. Het gaat om mensen die een bepaalde uitkering krijgen (zoals een leefloon of een tegemoetkoming voor mensen met een handicap), of die bij CM ingeschreven zijn als wees of niet-begeleide minderjarige vreemdeling. Zij hoeven zelf niets te doen. 

02   Je bewijst een laag inkomen van vorig jaar.
Krijg je niet automatisch VT, dan kun je bewijzen dat je er recht op hebt door een inkomensonderzoek. Het onderzoek gebeurt op basis van het bruto belastbaar gezinsinkomen van het voorbije kalenderjaar.

Gebeurt het onderzoek in 2022? Dat moet je bruto belastbaar gezinsinkomen van 2021 lager liggen dan 20.292,59 euro, verhoogd met 3.756,71 euro per bijkomend gezinslid. Neem als voorbeeld een koppel met één kind. Het bruto belastbaar inkomen van dit gezin in 2021 moet lager zijn dan 27.806,01 euro (20.292,59 + 3.756,71 + 3.756,71). 

Wat wordt er meegerekend als inkomen? De inkomens van alle gezinsleden van het hele jaar worden samengeteld, zoals beroepsinkomens, roerende en onroerende inkomsten (bv. het kadastraal inkomen van een woning), pensioenen, vervangingsinkomens en onderhoudsgeld.

Sommige inkomsten worden niet meegerekend, zoals kinderbijslag, tegemoetkomingen voor personen met een handicap en vakantiejobs van kinderen die nog kinderbijslag krijgen.

Neem zeker contact op met CM om precies te weten welk inkomen wordt meegeteld en welk niet. 

03   Je bewijst een laag inkomen van vorige maand.
Bepaalde mensen met een vast inkomen moeten enkel het bruto belastbare inkomen van de vorige maand bewijzen.

Deze regeling geldt onder andere voor eenoudergezinnen (onder bepaalde voorwaarden ook bij co-ouderschap), gepensioneerden, mindervaliden, personen die een overlevingspensioen ontvangen en mensen die gedurende 3 maanden ononderbroken een vervangingsinkomen ontvangen. 

Sinds 1 juli 2022 geldt deze regeling ook voor zelfstandigen in klassiek overbruggingsrecht (niet Covid-overbruggingsrecht) gedurende minstens een kwartaal. Op het moment van de aanvraag moet de zelfstandige nog genieten van het overbruggingsrecht. 

Het plafondbedrag is in 2022 bovendien heel wat hoger dan in 2021, waardoor meer mensen recht hebben op VT.  Je inkomen van de vorige maand wordt herrekend naar een heel jaar. Dat jaarbedrag moet in 2022 lager zijn dan 23.680,87 euro, verhoogd met 4.383,98 euro per bijkomend gezinslid (bedragen sinds 1 augustus 2022).  

Lees er meer over op www.cm.be/vt