• Home
  • Declaration of incapacity for work

Online aangifteformulier arbeidsongeschiktheid

Met dit formulier stuur je ons je aangifte van arbeidsongeschiktheid digitaal door.

Met onderstaand formulier kun je je aangifte arbeidsongeschiktheid online in orde brengen.

Vul het formulier in en voeg je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid toe. Dit getuigschrift (als loontrekkende of als zelfstandige) laat je eerst door je arts invullen. Daarna scan je het in of neem je er een foto van. Ten slotte voeg je de aangifte toe als bijlage bij dit formulier.

Bezorg de aangifte binnen de 7 kalenderdagen na de start van jouw arbeidsongeschiktheid, of voor het einde van jouw periode van gewaarborgd loon. Zo vermijd je een vermindering van je uitkering of een sanctie.

Het attest bestemd voor je werkgever hoef je ons niet te bezorgen.

Belangrijk: hier kun je enkel je aangifte arbeidsongeschiktheid indienen, niet het inlichtingenblad uitkeringen. Het inlichtingenblad dien je hier in.

Voeg de aangifte arbeidsongeschiktheid toe bestemd voor CM. Het attest voor je werkgever hoef je ons niet te bezorgen.
One file only. 10 MB limit. Allowed types: pdf, jpg, jpeg, png.
Unlimited number of files can be uploaded to this field. 10 MB limit. Allowed types: pdf, jpg, jpeg, png.