HomeVoordelenThuiszorgVervoer

Ziekenvervoer (niet-dringend)

CM-voordeel

Kwaliteitsvol en betaalbaar niet-dringend ziekenvervoer:

 • naar/van het ziekenhuis (opname, consultatie, ontslag);
 • voor een oncologische behandeling (chemo-, radiotherapie of follow-up consultatie);
 • voor nierdialyse.

Het vervoer wordt verricht door professionele vervoersdiensten. Je betaalt een persoonlijk aandeel. CM betaalt het resterende bedrag rechtstreeks aan de vervoerder.

Persoonlijk aandeel per rit voor niet-dringend vervoer tot en met 31 december 2022
Liggend ambulancevervoerZittend vervoerRolstoelvervoer
Ziekenhuis (opname, ontslag, consultatie)30 euro15 euro20 euro
Reeksvervoer nierdialyse8 euro (4 euro met verhoogde tegemoetkoming)4 euro (2 euro met verhoogde tegemoetkoming)4 euro (2 euro met verhoogde tegemoetkoming)
Reeksvervoer oncologie16 euro (8 euro met verhoogde tegemoetkoming)8 euro (4 euro met verhoogde tegemoetkoming)8 euro (4 euro met verhoogde tegemoetkoming)
Persoonlijk aandeel per rit voor niet-dringend vervoer vanaf 1 januari 2023
Liggend ambulancevervoerZittend vervoerRolstoelvervoer
Ziekenhuis (opname, ontslag, consultatie)50 euro20 euro30 euro
+50 euro supplement voor vervoer tussen 20 en 6 uur.
Andere kosten, supplementen of wachtgelden mogen niet aangerekend worden.

Reeksvervoer nierdialyse12 euro (6 euro met verhoogde tegemoetkoming)6 euro (3 euro met verhoogde tegemoetkoming)6 euro (3 euro met verhoogde tegemoetkoming)
Reeksvervoer oncologie20 euro (10 euro met verhoogde tegemoetkoming)10 euro (5 euro met verhoogde tegemoetkoming)10 euro (5 euro met verhoogde tegemoetkoming)

Bij wederkerende openstaande schulden bij vervoerders en/of wederkerende problemen bij een vervoerder die duiden op misbruik van de dienst, kan Mutas met akkoord van CM een aanvraag voor een rit weigeren.

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM.
 • Niet in levensgevaar of in een noodsituatie verkeren (in nood bel je naar 112).
 • Vervoerd worden naar of van een erkend ziekenhuis, voor dialysebehandeling of voor een oncologische behandeling.

Wat te doen?

Er zijn twee mogelijkheden om het vervoer aan te vragen bij de dienst Ziekenvervoer van CM:

 • online via Mutas/Lisa;
 • telefonisch tegen standaardtarief: 078 15 95 95 (24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar). 

Je doet je aanvraag voor een niet-dringend ziekenvervoer best van zodra je afspraak met het ziekenhuis vastligt.

Goed om te weten

 • Wil je tariefzekerheid voor ander niet-dringend ziekenvervoer? Dan kun je dit eveneens online aanvragen via Mutas/Lisa of op het nummer 078 15 95 95, maar er is geen CM-tegemoetkoming.
 • Voor niet-dringend ziekenvervoer dat niet vooraf aangevraagd kan worden via Mutas, zoals evenementenvervoer, is er voor de rit een tegemoetkoming van 2 euro per begonnen kilometer voor liggend ambulancevervoer, en 1 euro per begonnen kilometer voor taxi- en rolstoelvervoer.
 • Voor niet-dringend ziekenvervoer tot en met 31 december 2022: indien het vervoer niet via Mutas werd aangevraagd, is er voor die rit slechts eenmaal een tegemoetkoming van 2 euro per begonnen kilometer voor liggend ambulancevervoer, en 1 euro per begonnen kilometer voor taxi- en rolstoelvervoer.
 • Voor opname, ontslag en consultatie in een ziekenhuis, privéconsultatie, revalidatie of een ander type vervoer dat geen reeksvervoer oncologie of dialyse is, kun je ook terecht bij CM-Mobiel. Voor dit vrijwilligersvervoer betaal je een kilometertarief vanaf de woonplaats van de chauffeur, wat voordeliger kan zijn bij korte afstanden.

Ga ook naar