CM-MediKo Plan

CM-MediKo Plan is een kostendekkende verzekering die terugbetaalt bij hoge medische kosten zonder ziekenhuisopname. Dit kan gaan van een beugel, over een bril tot beurten bij de kinesist.

CM-verzekeringen op een rijtje

Zit je toch nog met vragen?

Onze specialisten staan klaar om de laatste twijfels weg te nemen.

Je terugbetaling aanvragen

1. Bezorg het getuigschrift voor verstrekte hulp aan CM

Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het briefje dat je na afloop van je consultatie bij je arts of zorgverlener ontvangt. Je bezorgt het aan CM via één van de witte CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig.

2. Je ontvangt de tegemoetkoming rechtstreeks op je rekening

De terugbetaling gebeurt automatisch en viermaal per jaar op vaste tijdstippen.

FAQ Wat als ik geen getuigschrift voor verstrekte hulp ontvang na afloop van mijn consultatie?
Dan bezorgt je arts of zorgverstrekker het getuigschrift rechtstreeks (elektronisch) aan CM. Je hoeft verder niets te doen. Het remgeld wordt op je rekening overgemaakt.

FAQ Wat als ik een werknemer bij de NMBS ben, voor een Europese instelling werk of ben aangesloten bij een medisch huis?
Bezorg CM een gedetailleerde afrekenstaat waarop het remgeld per verstrekking kan worden afgeleid. Het remgeld wordt op je rekening overgemaakt.

FAQ Wanneer ontvang ik de terugbetaling voor remgeld?
De terugbetaling gebeurt viermaal per jaar en volgens een vast schema:

1 januari tot en met 31 maart -  midden juni

1 april tot en met 30 juni - eind augustus

1 juli tot en met 30 september - eind november

1 oktober tot en met 31 december - eind februari jaar erop

1. Laat je arts een bewijsstuk voor terugbetaling invullen.

Het Riziv stelt hiervoor dit document ter beschikking.

2. Bezorg het ingevulde bewijsstuk voor terugbetaling aan CM.

Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het briefje dat je na je consultatie bij je arts of zorgverlener ontvangt. Je gebruikt hiervoor een van de witte CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig.

3. Bezorg CM het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Ook hiervoor gebruik je een van de witte CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig.

4. Orthodontie: laat de arts een behandelingsplan opstellen

Dit is verplicht voor orthodontische behandelingen zonder recht op terugbetaling vanuit de ziekteverzekering. Dit plan omvat:

  • De diagnose
  • De omschrijving van het behandelingsplan
  • De te plaatsen apparatuur
  • De opmaakdatum

5. Orthodontie: bezorg het behandelingsplan aan CM

Doe dit bij de eerste aanvraag voor een terugbetaling vanuit CM-MediKo Plan.

6. Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.

FAQ Wat als ik geen getuigschrift voor verstrekte hulp ontvang na afloop van mijn consultatie?
Dan bezorgt je arts of zorgverstrekker het getuigschrift rechtstreeks (elektronisch) aan CM. 

FAQ Wanneer ontvang ik de terugbetaling voor tandzorg?
De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt aan de zorgverlener, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt van de zorgverlener. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Brillenglazen of lenzen

1. Bezorg CM de gedetailleerde factuur

2. Bezorg CM het getuigschrift van verstrekte hulp of van aflevering samen met het voorschrift

Lensimplantaten of laserbehandeling

1. Bezorg CM de gedetailleerde factuur of het aanvraagformulier.

Vul het in, onderteken het en laat het ook ondertekenen door je arts of andere zorgverstrekker.

2. Bezorg CM het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering

FAQ Wat als ik geen getuigschrift voor verstrekte hulp ontvang na afloop van mijn consultatie?
Dan bezorgt je arts of zorgverstrekker het getuigschrift rechtstreeks (elektronisch) aan CM. 

FAQ Wanneer ontvang ik de terugbetaling voor oogzorg?
De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de oogarts betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde oogarts ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

1. Je betaalt enkel je persoonlijk aandeel bij de audicien
2. Je audicien bezorgt het getuigschrift van aflevering aan CM
3. CM betaalt de terugbetaling vanuit CM-MediKo

FAQ Wanneer ontvang ik de terugbetaling voor een hoorapparaat?
Normaal gesproken volgt de terugbetaling steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Omdat je bij veel audiciens enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van hem ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden. De terugbetaling duurt nooit langer dan drie maanden.

Bezorg CM een van volgende documenten:

  • Het BVAC-attest van de apotheker
  • De gedetailleerde factuur van het ziekenhuis of vaccinatiecentrum
  • Het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door jezelf en de zorgverlener.

FAQ Wanneer ontvang ik de terugbetaling voor reisvaccins? De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Bezorg CM het geboorteattest van de gemeente of stad.

FAQ Wanneer ontvang ik het bevallingsforfait?
De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Bezorg CM een van de volgende documenten:

  • de detailfactuur;
  • het aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend door jou en de zorgverlener), samen met het getuigschrift voor verstrekte hulp.

FAQ Wanneer ontvang ik de terugbetaling voor voedings- en dieetadvies? De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de diëtist of andere zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.