Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

CM-Zorgkas

Zorg voor iedereen betaalbaar houden. Dat is de missie van CM-Zorgkas.

Opdat CM-Zorgkas de zorg voor iedereen betaalbaar kan houden, betaal je elk jaar de zorgpremie. 

Het bedrag van de zorgpremie:

 • wordt wettelijk bepaald door de Vlaamse overheid; 
 • volgt de index en is voor alle zorgkassen gelijk;
 • helpt mensen met een zorg: van een jonge rolstoelpatiënt tot een oma die een zitscooter nodig heeft of een persoon die opgenomen is in een woonzorgcentrum.

Ook als je zelf zorg nodig hebt, kan je rekenen op je zorgkas.

Wat doet CM-Zorgkas?

CM-Zorgkas zorgt voor de Vlaamse sociale bescherming. Die bestaat uit:

Heb je recht op een zorgbudget, dan zorgt CM-Zorgkas ervoor dat je het krijgt. Maar dat is niet alles. 

CM-Zorgkas:

 • controleert je rechten en zorgt dat je die waar mogelijk automatisch krijgt;
 • betaalt de zorgbudgetten uit;
 • zorgt voor begeleiding en geeft advies;
 • betaalt alle zorgbudgetten waarop je recht hebt op hetzelfde rekeningnummer uit. (Op deze zorgbudgetten moet je geen belastingen betalen.)

De terugbetalingen worden uitbetaald volgens een derdebetalersregeling. Je zorgkas betaalt ze dus rechtstreeks uit aan de verstrekker van het mobiliteitshulpmiddel of de betrokken voorziening.

Wie kan of moet aansluiten?

Dat hangt af van je leeftijd, woonplaats en arbeidssituatie. 

  Woon je in Vlaanderen, dan ben je verplicht om aan te sluiten bij een zorgkas vanaf het jaar waarin je 26 wordt.

  • Als CM-lid sluit je het best aan bij CM-Zorgkas.
  • Dat doe je door de zorgpremie te betalen.
  • Je eerste en tweede zorgpremie moeten voor het einde van het jaar waarin je 27 wordt op de rekening van CM-Zorgkas staan.

  Ook als je als 25-plusser naar Vlaanderen verhuist, moet je aansluiten bij een zorgkas.

  Na je aansluiting moet je de zorgpremie elk jaar tegen 30 april betalen aan je zorgkas. CM-Zorgkas bezorgt je tijdig een betalingsuitnodiging

  Ben je jonger dan 26 jaar, dan moet je geen zorgpremie betalen. Als je zorgbehoevendheid erkend wordt, kom je wel in aanmerking voor zorgbudgetten. 

  Woon je in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan heb je de keuze. Je kunt aansluiten bij een zorgkas vanaf het jaar waarin je 26 wordt, maar je bent niet verplicht.

  • Als CM-lid sluit je het best aan bij CM-Zorgkas.
  • Dat doe je door de zorgpremie te betalen.
  • Je eerste en tweede bijdrage moeten voor het einde van het jaar waarin je 27 wordt op de rekening van CM-Zorgkas staan.

  Ook als je als 25-plusser naar Brussel verhuist, kun je kiezen om je aan te sluiten bij een zorgkas.

  Na je aansluiting moet je de zorgpremie elk jaar tegen 30 april betalen aan je zorgkas. CM-Zorgkas bezorgt je tijdig een betalingsuitnodiging. 

  Ben je jonger dan 26 jaar, dan moet je geen zorgpremie betalen. Je komt wel in aanmerking voor zorgbudgetten als je zorgbehoevend wordt.

  Wat als je niet aansluit?

  Je koos ervoor om niet aan te sluiten bij een zorgkas. Maar je wordt zorgbehoevend en wilt de Vlaamse sociale bescherming gebruiken? Dan maak je pas aanspraak op een zorgbudget zodra je vijf jaar onafgebroken aangesloten bent.

  Je werkt in een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

  • Je bent sociaal verzekerd in het land waar je werkt, niet in België.
  • Je woont in Vlaanderen of Brussel, dan kun je kiezen om al dan niet aan te sluiten bij een zorgkas. 
  • Dit geldt ook voor je personen ten laste.

  Je werkt of hebt gewerkt in Vlaanderen, maar je woont in een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

  • Je bent door je tewerkstelling sociaal verzekerd in België.
  • Je bent verplicht om je aan te sluiten bij een zorgkas, volgens dezelfde regels als inwoners van Vlaanderen (zie hierboven bij 'Je woont in Vlaanderen').
  • Dit geldt ook voor je personen ten laste ouder dan 25 jaar.

  Je werkt of hebt gewerkt in Brussel, maar je woont in een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

  • Je bent een personeelslid of gepensioneerd personeelslid van een bepaalde internationale instelling.
   • Door een internationaal verdrag of protocol ben je aangesloten bij het sociale zekerheidssysteem van de instelling. Je bent niet sociaal verzekerd in België. Kies je toch voor de Belgische sociale zekerheid, dan heb je de keuze om al dan niet aan te sluiten bij een zorgkas.
   • Ook al woon je in Vlaanderen of Brussel, je kunt je niet aansluiten bij een zorgkas.
   • Dit geldt ook voor je personen ten laste.
  • Je bent een student of onderzoeker van buiten de EU en je beschikt over een tijdelijke verblijfsvergunning.
  • Wie geen CM-lid is, kan niet aansluiten bij CM-Zorgkas.

  Aansluiten bij CM-Zorgkas?

  Wil je aansluiten bij CM-Zorgkas, dan moet je CM-lid zijn.

   • Ben je verplicht om aan te sluiten? CM-Zorgkas zal jou, als CM-lid, een betalingsuitnodiging toesturen.
   • Ben je niet verplicht, maar sluit je graag vrijwillig aan? Neem contact op met één van onze medewerkers via het contactformulier
   • Door de zorgpremie te betalen, ben je meteen aangesloten.
   • Vanaf het jaar na je aansluiting kun je de zorgpremie ook betalen via domiciliëring

   Ben je aangesloten bij een andere zorgkas en wil je naar CM-Zorgkas overstappen?

   • Vul dit mutatieformulier in, onderteken het en bezorg het voor 2 december aan CM.
   • CM zorgt ervoor dat je zonder bijkomende kosten aangesloten wordt bij CM-Zorgkas. Je sluit vanaf 1 januari van het volgende jaar.

   Ben je jonger dan 26 jaar? Dan kun je vroeger aansluiten bij CM-Zorgkas als:

   • je een zorgbudget of mobiliteitshulpmiddel wilt aanvragen;
   • je in een revalidatieziekenhuis of revalidatievoorziening verblijft.

   Hoe sluit je aan?

   Hoeveel bedraagt de zorgpremie?

   In 2024 bedraagt de zorgpremie 62 euro. Voor sommige mensen is er een verlaagde zorgpremie van 31 euro.

   • Je zorgpremie moet elk jaar tegen 30 april op de rekening van je zorgkas staan. 
   • CM-Zorgkas bezorgt je een betalingsuitnodiging waarmee je de zorgpremie kan overschrijven op BE72 7775 9420 6316. Maar je kan de zorgpremie ook betalen via domiciliëring.
   • De zorgpremie geldt voor iedereen die ouder is dan 25 jaar. Het bedrag is wettelijk bepaald, wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor alle zorgkassen gelijk.
   • Als je maandelijks een zorgbudget ontvangt, moet je de zorgpremie niet apart betalen. De zorgpremie wordt in april ingehouden van je zorgbudget.

    Om in aanmerking te komen voor de verlaagde zorgpremie moet je voldoen aan één voorwaarde.

    Je bent verplicht aangesloten bij CM-Zorgkas. Als je je zorgpremie niet betaalt, moet CM-Zorgkas dat melden aan de Vlaamse overheid. Als je niet aansluit, kan je geen beroep doen op een zorgbudget wanneer je ervoor in aanmerking komt.

    Betaal je twee keer - niet noodzakelijk opeenvolgend - de zorgpremie niet of onvolledig, dan stuurt CM-Zorgkas je een aangetekende brief. Zo krijg je alsnog de kans om de verschuldigde zorgpremies te betalen.

    • Betaal je de achterstallige zorgpremies voor 5 oktober, dan krijg je geen boete van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming.
    • Doe je dat niet, dan legt het Agentschap Vlaamse sociale bescherming je een boete van 250 euro op. Voor wie op 1 januari van het jaar voor de boete recht had op de verhoogde tegemoetkoming, bedraagt die 100 euro. Ook de verschuldigde zorgpremies moet je alsnog betalen.

    Je bent vrijwillig aangesloten bij CM-Zorgkas. Betaal je twee keer je zorgpremie niet of onvolledig, dan wordt je lidmaatschap geschrapt.

    Zit je in een collectieve schuldenregeling of persoonlijk faillissement, dan moet je de jaarlijkse zorgpremie niet betalen. 

    Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact op met CM-Zorgkas om dit aan te tonen.

    Als je een administratieve geldboete ontvangt van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming, kan je beroep indienen. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

    1. Vraag een domiciliëring aan. Ben je nog niet geregistreerd bij Mijn CM? Geen probleem. Op het startscherm van Mijn CM kun je je eenmalig registreren met je eID of met de app itsme. Zo krijg je toegang tot je persoonlijk online dossier. 
    2. Klik dan verder op ‘Domiciliëring zorgpremie’ in het blokje 'Zorg'. 
    3. Via e-mail ontvang je een bevestiging van je domiciliëring.
    • Vraag je de domiciliëring aan vóór midden januari van het huidige jaar? Dan is het al geldig voor de eerstvolgende betaling van de zorgpremie.
    • Registreer je de aanvraag na midden januari van het huidige jaar? Dan zal de domiciliëring ingaan voor de betaling van de zorgpremie vanaf het volgende jaar. 
    • Tijdens de online aanvraag krijg je het exacte jaartal vanaf wanneer jouw domiciliëring ingaat.  
    • Eventuele achterstallige zorgpremies kun je niet betalen per domiciliëring en moet je overschrijven met de bijhorende gestructureerde mededeling.

    Goed om te weten

    • Bij domiciliëring gaat de zorgpremie telkens rond 1 maart van je rekening.
    • Deze domiciliëring geldt voor de Vlaamse sociale bescherming. Ze is niet geldig voor de CM-bijdrage of de premie voor CM-verzekeringen. Voor deze betalingen kun je een aparte domiciliëring aanvragen via het contactformulier
    • De betaling van de zorgpremie kan niet gespreid worden in verschillende tussentijdse betalingen.
    • Als je een foutief of ongeldig rekeningnummer (bv. spaarrekening) opgeeft, kan de betaling van je zorgpremie niet uitgevoerd worden en zul je een herinneringsbrief ontvangen.
    • De domiciliëring kan op elk gewenst moment stopgezet worden via je persoonlijke 'Mijn CM'-account.

    Een vraag voor CM-Zorgkas?

    Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat het antwoord dat je zoekt er niet bij? Neem dan contact op via:

    • het contactformulier;
    • 078 15 40 40 (maandag tot en met donderdag: van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur; vrijdag: van 8.30 tot 12 uur en 13 tot 16 uur).

     Als je de zorgpremie betaalde met een verkeerde gestructureerde mededeling of deze vergat te vermelden, zal CM-Zorgkas het nodige doen om deze betaling alsnog juist toe te wijzen. Je hoeft CM-Zorgkas in dit geval niet te contacteren. 

     CM-Zorgkas schrijft enkel leden met een bevestigd e-mailadres aan via e-mail of Doccle. Het is dus mogelijk dat je partner of een gezinslid de betalingsuitnodiging op een andere manier ontvangt dan jij. Je kunt jouw communicatievoorkeuren zelf wijzigen via Mijn CM

     Als je een zorgbudget ontvangt, houdt CM-Zorgkas automatisch de zorgpremie in op je uitbetaling van april. CM-Zorgkas zal je hierover informeren. Je ontvangt in dit geval dus geen betalingsuitnodiging.

     De voorwaarde om in aanmerking te komen voor de verlaagde zorgpremie van 31 euro is dat je de verhoogde tegemoetkoming had op 1 januari 2023.