Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

 • Home
 • Echtscheiding

Wat te doen bij echtscheiding?

CM wordt automatisch op de hoogte gebracht van een feitelijke of wettelijke scheiding. Wat als er praktische regelingen moeten gebeuren?

Je neemt best contact op met de CM-consulent in jouw buurt om enkele praktische zaken aan te pakken. Onderstaande vragen kunnen dan aan bod komen.

Bij wie komen de kinderen ten laste en wat met hun ziektekosten?

Bij wie je kinderen ten laste komen, varieert naargelang de situatie. Neem daarom contact op met CM om de inschrijving in orde te brengen.

Alle terugbetalingen van ziektekosten en aanvullende CM-voordelen worden overgeschreven op de rekening van de ouder bij wie de kinderen ten laste staan. Tenzij voor het kind zelf, onder strikte voorwaarden, een rekeningnummer werd doorgegeven. 

Vergeet niet je nieuwe rekeningnummer door te geven indien dit gewijzigd is.

Kunnen echtgenoten ingeschreven blijven als persoon ten laste?

  Als een van de echtgenoten ingeschreven staat als persoon ten laste, kan deze ten laste blijven op voorwaarde dat deze: 

  • instaat voor het onderhoud van een kind dat wordt beschouwd als persoon ten laste; 
  • alimentatiegeld ontvangt (hetzij bij rechterlijke beslissing, notariële akte of onderhandse akte neergelegd bij de griffie van de rechtbank); 
  • sommen kan innen die verschuldigd zijn aan zijn/haar echtgeno(o)t(e); 
  • een deel van het pensioen ontvangt dat toegekend is aan zijn/haar echtgeno(o)t(e).

  Indien een van de partners ingeschreven staat als persoon ten laste, kan deze niet meer ten laste blijven van de ex-echtgeno(o)t(e). CM zal onderzoeken hoe hij/zij het best wordt ingeschreven.

  Heeft de scheiding een invloed op de ziekte- of invaliditeitsuitkering?

  Een echtscheiding heeft ook gevolgen als een van de partners een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt. De gewijzigde gezinssamenstelling heeft immers een invloed op het bedrag van de uitkering.

  Ontvang je op het moment van de echtscheiding een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Neem dan zo vlug mogelijk contact op met CM om je dossier in orde te brengen.

  Blijft het recht op de verhoogde tegemoetkoming van toepassing?

  Hebben jij en je gezinsleden recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan moet dit recht worden herbekeken door CM.