HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingen

Ergotherapeuten: tarieven 2023

Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • De honoraria gelden voor ergotherapeuten die door het Riziv erkend zijn.
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' en in de Mijn CM-app.

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2023
Terug-
betaling
Rem-
geld

Terug-
betaling

Rem-
geld

784291-
784302
Onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en -beperkingen 186,21139,6646,55167,5918,62
784313Oefensessie, bv. training om orthesen, prothesen of technische hulpmiddelen te leren gebruiken 163,44122,5840,86147,1016,34
784335Informatie-, advies- en opleidingssessie van minstens 60 minuten57,1942,9014,2951,485,71
784350Eindrapport voor geneesheer-specialist in revalidatie en huisarts91,0768,3122,7681,979,10

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen