Ergotherapeuten: tarieven 2019
HomeDiensten en voordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingen

Ergotherapeuten: tarieven 2019


Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • De honoraria gelden voor ergotherapeuten die door het Riziv erkend zijn.
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen'.

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019
Terug-
betaling
Rem-
geld

Terug-
betaling

Rem-
geld

784291-
784302
Onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en -beperkingen 165,90124,4341,47149,3116,59
784313Oefensessie, bv. training om orthesen, prothesen of technische hulpmiddelen te leren gebruiken 145,62109,2236,40131,0614,56
784335Informatie-, advies- en opleidingssessie van minstens
60 minuten
50,9538,2212,7345,865,09
784350Eindrapport voor geneesheer-specialist in revalidatie en huisarts81,1460,8620,2873,038,11

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen