CM-voordeel

Per osteopathische behandeling betaalt CM 10 euro terug, met een maximum van 50 euro per persoon en per kalenderjaar voor osteopathie en chiropraxie samen.

Voorwaarden

  • Lid zijn van CM. 
  • Behandeld worden door een osteopaat die een overeenkomst met de ziekenfondsen heeft. Je vindt deze osteopaten in deze lijst

Wat te doen?

  • Zoek een osteopaat die een overeenkomst heeft afgesloten.
  • Vraag je osteopaat een correct ingevuld attest voor het ziekenfonds.
  • Bezorg het attest aan je CM-ziekenfonds. Of stuur het op via de Mijn CM-app

De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk overgeschreven op je rekening.

Ga ook naar


Download