Het woord osteopathie is afgeleid van het Griekse 'osteon' (bot) en 'pathos' (lijden of ziekte).

Principes

Volgens de osteopathie vinden vele aandoeningen hun oorsprong in een gestoorde beweeglijkheid van de gewrichten, ingewanden en weefsels. De osteopaat beschouwt het organisme als een geheel, waarbij lichamelijke en psychische factoren met elkaar verweven zijn.

Voelen

De osteopaat voelt met zijn handen waar de bewegingsstoornis zich voordoet. Hij zal door een manipulatie met de handen de normale beweging herstellen. Hierdoor zijn de natuurlijke afweermechanismen weer in staat om zelf de ziekte te bestrijden.

Kwaliteit

CM geeft enkel een tegemoetkoming indien de osteopaat een diploma osteopathie (DO) heeft en zich op deze geneeswijze toelegt.

Ga ook naar