HomeVoordelenZwangerschap, geboorte en adoptieUitkeringenMoederschapsrustMoederschapsrust voor werknemers en werklozen

Moederschapsrust: aanvraag als werknemer of werkloze

Bij aanvang

  • Bezorg je ziekenfonds het ingevulde formulier ‘Aanvraag moederschapsrust’. Ook een ander doktersattest waarop vermeld staat vanaf wanneer alle activiteiten worden stopgezet en wanneer de bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden is geldig.  
  • Je ontvangt van het ziekenfonds een inlichtingenblad en een bewijs van werkhervatting. Het inlichtingenblad moet je zo snel mogelijk invullen en terugbezorgen aan je ziekenfonds (dit kan ook digitaal). Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van het ziekenfonds. En - indien van toepassing - levert ook de werkloosheidsdienst de gegevens rechtstreeks aan. CM zal je steeds laten weten bij welke werkgever en/of werkloosheidsdienst ze de gegevens heeft opgevraagd. Zo kun je nagaan of ze correct zijn.

Na de geboorte

Bezorg je ziekenfonds een uittreksel van de geboorteakte of een medisch getuigschrift dat de geboorte bevestigt.

Na afloop

Stuur, uiterlijk acht dagen na het einde van de moederschapsrust, het bewijs van werkhervatting ingevuld terug naar het ziekenfonds.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen