Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Moederschapsrust

Als werknemer, werkloze of zelfstandige heb je recht op moederschapsrust. De regeling varieert naargelang je statuut.

Ben je werknemer of werkloze? Dan vind je de juiste informatie hier terug. Ben je zelfstandige? Dan vind je hier de informatie terug. Of neem een kijkje in onze brochure 'Zwangerschap, geboorte en kraamtijd'.

Moederschapsrust voor werknemers en werklozen

De moederschapsrust bedraagt vijftien weken, opgesplitst in twee periodes: prenatale en postnatale rust.

Je bepaalt zelf wanneer de moederschapsrust start, maar vóór de vermoedelijke bevallingsdatum kun je maximaal zes weken opnemen. 

Wat moet je doen?

Bij aanvang

 • Bezorg CM het ingevulde formulier Aanvraag moederschapsrust of het doktersattest waarop vermeld staat vanaf wanneer alle activiteiten worden stopgezet en wanneer de bevalling vermoedelijk zal plaatsvinden.  
 • Je ontvangt van CM een inlichtingenblad dat je zo snel mogelijk moet invullen en terugbezorgen (dit kan ook digitaal). CM vraagt je loongegevens rechtstreeks op bij je werkgever. Ben je werkloos? Dan bezorgt de werkloosheidsdienst de gegevens rechtstreeks. CM zal je steeds laten weten bij welke werkgever en/of werkloosheidsdienst ze de gegevens heeft opgevraagd. Zo kun je nagaan of ze correct zijn.

Na de geboorte

 • Bezorg aan CM een uittreksel van de geboorteakte of een medisch getuigschrift dat de geboorte bevestigt (ook dit kan digitaal).

Wat is de duur?

Voor de bevalling: zes weken prenatale rust 

 • Je moet minstens één week van de prenatale rust opnemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De overige vijf weken mag je omzetten in postnatale rust.  
 • Niet alle dagen prenatale rust kunnen worden opgenomen als postnatale rust.  
 • Wel overdraagbaar zijn onder meer:
  • dagen waarop je werkt of stempelt;
  • wettelijke vakantiedagen;
  • periode dat je arbeidsongeschikt erkend bent;  
  • dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen;
  • periode van werkverwijdering.

Na de bevalling: negen weken postnatale rust

 • De postnatale rust begint vanaf de bevallingsdatum en moet minstens negen weken tellen. Ze kan eventueel worden verlengd met het overdraagbare gedeelte van de prenatale rust.
 • Heb je nog gewerkt de dag van je bevalling? Dan start de postnatale rust de dag na de bevallingsdatum. 

Postnatale verlofdagen

 • Als de moederschapsrust na de negen weken verplichte postnatale rust (elf weken bij een meerling) nog verlengd kan worden met minimaal twee weken, kun je de laatste twee weken omzetten in postnatale verlofdagen. Die dagen kun je opnemen tijdens de eerste acht weken na de werkhervatting, om zo de overgang geleidelijk te laten verlopen.  
 • Postnatale verlofdagen vraag je als volgt aan.

Specifieke situaties

  Indien je niet tijdig stopt met werken, kan de moederschapsrust minder dan vijftien weken bedragen. Kun je - omwille van de vroegtijdige bevalling - de verplichte week prenatale rust niet of onvolledig opnemen, dan ben je de niet-opgenomen dagen onherroepelijk kwijt. 

  Vindt de geboorte later plaats dan voorzien en nam je de zes weken prenatale rust al op, dan wordt de duur van de voorbevallingsrust verlengd tot de dag van de bevalling. Omdat men verplicht is negen weken postnatale rust te nemen, duurt de moederschapsrust in deze situaties langer dan vijftien weken. 

  Bij de geboorte van een meerling krijg je vier bijkomende weken rust en heb je recht op negentien weken moederschapsrust. 

  Wordt een pasgeborene vanaf de geboortedag langer dan zeven dagen gehospitaliseerd, dan verlengt de moederschapsrust met het aantal opnamedagen dat de eerste zeven overschrijdt. Hiervoor dien je aan het einde van je bevallingsrust een opnameattest van je kindje in waarop de duur van de opname vermeld staat. Is je kindje na de einddatum nog steeds opgenomen, dan bezorg je een nieuw attest.

  Voorbeeld: als een baby vanaf zijn geboorte 21 dagen in het ziekenhuis verblijft, dan wordt de rust met 14 dagen verlengd. Op die manier kan de moederschapsrust met maximaal 24 weken worden verlengd.

  Hoeveel bedraagt de uitkering?

  Uitkering als werknemer

  • Eerste 30 dagen: 82 procent van het brutoloon (geen maximumbedrag van toepassing).
  • Vanaf de 31ste dag: 75 procent van het begrensd brutoloon.

  Uitkering als werkloze

  • Eerste 30 dagen: 60 procent van het brutoloon waarop de werkloosheidsuitkering is berekend (referteloon), evenwel beperkt tot het bedrag van de werkloosheidsuitkering + supplement van 19,50 procent van het referteloon.
  • Vanaf de 31ste dag: 60 procent van het referteloon, evenwel beperkt tot het bedrag van de werkloosheidsuitkering + supplement van 15 procent van het referteloon.

  De uitkering wordt tweemaal per maand overgeschreven.

  Moederschapsrust voor zelfstandigen

  De moederschapsrust bedraagt maximaal twaalf weken. Ze wordt opgesplitst in:

  • drie weken die je verplicht moet opnemen;
  • negen weken die je naar keuze kunt opnemen.

  Wat moet je doen?

  Bij aanvang 

  Bezorg CM het algemene aanvraagformulier en de overeenstemmende bijlage.

  De aanvraag voor de moederschapsrust omvat twee delen: een algemeen aanvraagformulier en een bijlage.

  Algemeen aanvraagformulier

  Bijlage

  • Voeg bij het algemeen aanvraagformulier steeds een van onderstaande bijlagen. 
  • Welke bijlage voor jou van toepassing is, hangt af van de keuze die je maakt voor de twee weken die je vrij kan opnemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum (facultatieve voorbevallingsrust genoemd).
  SituatieToe te voegen  
  bijlage 
  Je neemt geen facultatieve voorbevallingsrustBijlage 1
  Je neemt één week facultatieve voorbevallingsrust waarin je je activiteiten volledig stopzetBijlage 2
  Je neemt één week facultatieve voorbevallingsrust waarin je je activiteiten voor maximaal de helft verderzetBijlage 3

  Je neemt twee weken facultatieve voorbevallingsrust: 

  - één week zet je je activiteiten voor maximaal de helft verder

  - de andere week stop je volledig met je activiteiten

  Bijlage 4
  Je neemt twee weken facultatieve voorbevallingsrust waarin je je activiteiten voor maximaal de helft verderzetBijlage 5
  Je neemt twee weken facultatieve voorbevallingsrust waarin je je activiteiten volledig stopzetBijlage 6

  Na de geboorte

  Bezorg CM zo spoedig mogelijk een uittreksel van de geboorteakte of een medisch getuigschrift dat de geboorte bevestigt (dit kan ook digitaal)

  Wat zijn de voorwaarden?

  Verplicht op te nemen
  Drie weken moet je verplicht opnemen:

  • een week onmiddellijk voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum;
  • twee weken, startend vanaf de bevallingsdatum.  

  Tijdens deze drie weken moet je alle activiteiten volledig stopzetten.

  Naar keuze op te nemen
  De overige negen weken kun je naar keuze opnemen in periodes van zeven kalenderdagen:

  • vanaf drie weken tot en met de achtste dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum;
  • binnen de 38 weken vanaf de bevallingsdatum (na de periode van verplichte moederschapsrust).

  Tijdens deze weken mag je je activiteiten als zelfstandige voor maximaal de helft uitoefenen in plaats van ze volledig stop te zetten. Deze keuze kun je voor elke volledige week afzonderlijk nemen.  

  Als je hiervoor kiest, wordt elke week met volledige stopzetting van de activiteiten omgezet in twee weken waarin je je activiteiten voor maximaal de helft uitoefent. Deze negen weken moederschapsrust kunnen op deze manier omgezet worden in maximaal achttien weken moederschapsrust. 

  Specifieke situaties

  In onderstaande situaties is een specifieke regeling van toepassing:

   Bij de geboorte van een meerling wordt de moederschapsrust met een week verlengd. Je kunt dan tien weken in plaats van negen weken naar keuze opnemen. Ook deze bijkomende week kun je spreiden over twee weken waarin je je activiteiten als zelfstandige voor maximaal de helft uitoefent.  

   Als de pasgeborene minimaal zeven dagen in het ziekenhuis moet blijven, is een verlenging mogelijk van de naar keuze op te nemen periode. Hiervoor dien je aan het einde van je bevallingsrust een opnameattest van je kindje in waarop de duur van de opname vermeld staat. Is je kindje na de einddatum nog steeds opgenomen, dan bezorg je een nieuw attest.

   • De verlenging is gelijk aan het aantal volledige weken hospitalisatie van het kind dat de eerste zeven dagen ziekenhuisopname overschrijdt.  
   • Ze start op de eerste dag na de verplichte moederschapsrust.  
   • Ze bedraagt maximaal 24 weken met volledige stopzetting van de activiteiten. Ook deze weken kun je omzetten naar telkens twee weken waarin je je activiteiten als zelfstandige voor maximaal de helft uitoefent. Zo kan de periode maximaal 48 weken bedragen.  
     

   Voorbeeld: een baby blijft na zijn geboorte 25 dagen in het ziekenhuis. De eerste week hospitalisatie wordt dus overschreden met 18 dagen. Hierdoor is een verlenging van twee weken mogelijk.  

   Als de verlenging gebeurt in volledige weken, betekent dat twee weken waarin je je activiteiten volledig stopzet. Je kunt er ook voor kiezen om gedurende vier weken je activiteiten als zelfstandige voor maximaal de helft uit te oefenen.

   Als je gebruik wilt maken van de verlenging, neem je binnen de vijftien dagen na de geboorte contact op met CM. Wij bezorgen je de nodige aanvraagformulieren. 

   Hoeveel bedraagt de uitkering?

   De uitkering bedraagt 872,87 euro per week voor de eerste vier weken. Vanaf de vijfde week bedraagt de uitkering 798,37 euro per week.  

   Een eerste betaling vindt plaats uiterlijk de dertigste kalenderdag, te rekenen vanaf de eerste dag van de moederschapsrust. Daarna volgen er maandelijkse betalingen. Het bedrag wordt steeds verminderd met 11,11 procent bedrijfsvoorheffing.

   Kies je ervoor om een of meerdere weken je activiteiten als zelfstandige voor maximaal de helft verder uit te oefenen? Dan bedraagt de uitkering voor die week 436,44 euro (eerste vier weken) of 399,18 euro (vanaf vijfde week).