HomeGebruiksvoorwaarden

Privacyverklaring voor het project Community Health Workers (CHW)

Het project Community Health Workers (CHW) heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid tot de eerstelijnsgezondheidszorg voor kwetsbare groepen. Onder kwetsbare groepen verstaan we mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, die door hun socio-economische status obstakels ervaren in de toegang tot de eerstelijnsgezondheidszorg.

Privacyverklaring