HomeGezond levenOmgevingCO-vergiftiging voorkomen

CO-detector

Een CO-detector meet de hoeveelheid koolstofmonoxide (CO) en geeft een alarmsignaal als hij te veel CO waarneemt. Dit gebeurt niet bij zeer lage hoeveelheden (bv. als er in de ruimte gerookt wordt) maar wel tijdig zodat je de kamer kunt verlaten indien nodig.

Je plaatst een CO-detector het best in elke ruimte waarin een verbrandingstoestel en/of schoorsteen aanwezig is. Vermits CO zich vooral in de bovenste delen van een ruimte bevindt, plaats je het toestel bij voorkeur op het plafond en indien dat niet mogelijk is op minstens 1,5 meter van de vloer. 

Een CO-detector voor huishoudelijk gebruik moet voldoen aan de normen NBN EN 50291 en NBN EN 50292 en het CE-label dragen. In België kost een dergelijk toestel tussen de 30 en de 80 euro. 

Een CO-detector werkt op basis van een elektrochemische cel die ook gevoelig kan zijn voor andere substanties zoals oplosmiddelen. Bovendien moet de CO-melder ook feilloos kunnen werken als er stof, vet, vocht, intense hitte of grote temperatuurschommelingen aanwezig zijn. De meeste CO-detectoren voor huishoudelijk gebruik kunnen die garantie echter niet geven, zelfs al beantwoorden ze aan de Europese normen. Een CO-melder is een extra veiligheid maar kan CO niet voorkomen. Alle andere preventiemaatregelen blijf je dus ook beter toepassen als je een CO-detector hebt geplaatst.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen