HomeOver CMCM steunt

Buitenlandse mutualiteiten

Naast projecten in Libanon, Colombia en de Dominicaanse Republiek, ondersteunt CM vooral mutualistische initiatieven in Afrika en Oost-Europa. Zo wil ze bijdragen tot een solidaire en gezondere wereld. CM biedt technische en financiële steun aan prille ziekenfondsen, tot zij op eigen benen kunnen staan.

Afrika

In Afrika steunt CM projecten in Burundi, Congo, Burkina Faso, Senegal, Guinee, Benin en Mali. Centraal hierbij staat de verbetering van de levensstandaard van de plaatselijke bevolking. 

Meestal kaderen de ziekenfondsen er dan ook in een totaalproject, waarbij onder meer wordt gewerkt aan de verbetering van het drinkwater, de alfabetisering van de bevolking en er minikredieten worden verstrekt.

Oost-Europa

In Oost-Europa is CM actief in Polen, Slowakije, Roemenië, Letland, Estland en Moldavië. Het accent ligt er vooral op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Want sinds de invoering van de vrijemarkteconomie vallen mensen met een klein inkomen vaak uit de boot. Mede door de oprichting van ziekenfondsen kunnen ze toch toegang krijgen tot de gezondheidszorg.

Ga ook naar