Zorgen voor elkaar, da's toch normaal


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. 

Met je zorgpremie help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen. 

CM-Zorgkas


Zorg voor iedereen betaalbaar houden. Dat is de missie van CM-Zorgkas. Ze staat in voor de zorgbudgetten, de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor zorg in een centrum.

ZorgbudgettenTegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel


Heb je door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig om je te verplaatsen? Dan betaalt de Vlaamse sociale bescherming (een groot deel van) de kosten voor de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel.

Het gaat om hulpmiddelen die je lange tijd of levenslang nodig hebt zoals een rolstoel, elektrische scooter of driewielfiets. Krukken of rolstoelen die je tijdelijk nodig hebt komen niet in aanmerking.

Tegemoetkoming voor zorg in een centrum


Voor een verblijf in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum ontvang je een tegemoetkoming. Die wordt door CM-Zorgkas rechtstreeks aan de voorziening betaald. 

De voorziening brengt het bedrag vervolgens in mindering van je gebruikersfactuur. Deze tegemoetkoming staat los van de zorgbudgetten.