Zorgen voor elkaar, da's toch normaal


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. 

Vanaf dit jaar betaal je daarvoor 51 euro of 26 euro als je de verhoogde tegemoetkoming hebt. 

Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen. 

Zorgen voor elkaar, da's toch normaal
CM-Zorgkas

CM-Zorgkas


Zorg voor iedereen betaalbaar houden. Dat is de missie van CM-Zorgkas. Ze staat in voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, voor mensen met een handicap en voor ouderen met een zorgnood. 

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden


Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is bestemd voor mensen die veel zorg nodig hebben. Ook rusthuisbewoners en bewoners van een psychiatrisch verzorgingstehuis hebben er recht op. 

Zij kunnen rekenen op een maandelijks zorgbudget om te besteden aan niet-medische kosten.

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Zorgbudget voor mensen met een handicap


Het zorgbudget  voor mensen met een handicap (voorheen basisondersteuningsbudget) is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. 

Het is bedoeld voor mensen met een erkende handicap die een beperkte ondersteuningsnood hebben. Ze kunnen het gebruiken voor bijvoorbeeld hulp aan huis, begeleiding, dagopvang of dienstencheques.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood


Je bent hulpbehoevend en 65 jaar of ouder. En je hebt een beperkt inkomen. Dan kun je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) aanvragen. 

Het bedrag hangt af van de zorg die je nodig hebt en je gezinsinkomen. Je kunt het geld vrij besteden, je hoeft geen uitgavebewijs voor te leggen.