HomeOver CMContacteer ons

Maak een afspraak


Wil je in alle rust je vragen met een van onze CM-medewerkers bespreken? Dan kun je een afspraak maken.

Kies je regio of CM-ziekenfonds en je krijgt alle concrete informatie.

Leden die zich aanmelden kunnen het snelst een afspraak maken via onze online afsprakenapplicatie.

Ga ook naar


Contacteer ons


Arbeidsongeschiktheid afspraken

Arbeidsongeschikt? Beheer je afspraak rond je onderzoek in het kader van je arbeidsongeschiktheid, of geef de datum voor je arbeidshervatting in.

Beheer afspraken