Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Adoptieverlof

Werknemers en zelfstandigen die een minderjarig kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof.

Werknemers en zelfstandigen die een minderjarig kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof van maximaal zes weken. Dit verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen.

De uitkering en de voorwaarden zijn afhankelijk van je statuut.

Wat moet je doen?

Voor de aanvraag

 • Breng je werkgever op de hoogte van het adoptieverlof.
 • Dien bij CM het aanvraagformulier in, samen met de nodige bewijsstukken.

Na de aanvraag

 • Je ontvangt een inlichtingenblad en een bewijs van werkhervatting. Het inlichtingenblad moet je zo snel mogelijk ingevuld terugsturen. Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van CM.
 • Uiterlijk acht dagen na het einde van het adoptieverlof stuur je het bewijs van arbeidshervatting ingevuld terug naar CM.

Dien het aanvraagformulier in bij CM, samen met de nodige bewijsstukken.

Welke uitkering ontvang je?

De eerste drie dagen van het adoptieverlof behoud je je loon. De overige dagen ontvang je tweemaal per maand een uitkering. Ze bedraagt 82 procent van het begrensde brutoloon.

De uitkering wordt op vaste data uitbetaald; die vind je terug in de betaalkalender voor werknemers

De uitkering bedraagt 609,02 euro per week. Uiterlijk een maand na het adoptieverlof ontvang je het volledige bedrag, verminderd met 11,11 procent bedrijfsvoorheffing. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het adoptieverlof moet starten binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Als het kind door de ouders wordt opgehaald in het buitenland kan het verlof vroeger starten. Het start dan ten vroegste de dag nadat je van de bevoegde instantie de goedkeuring kreeg om het kind aan jou toe te vertrouwen.  
 • Wordt een kind geadopteerd door twee ouders die werknemer of zelfstandige zijn, dan hebben ze beiden recht op adoptieverlof.
 • Het adoptieverlof kan worden verlengd met drie weken, op te nemen door één adoptieouder of te verdelen onder beide adoptieouders.
  Bij gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen, wordt de maximumduur van het adoptieverlof verlengd met twee weken per adoptieouder.
 • Wie geen gebruik wil maken van het maximum aantal weken adoptieverlof, moet minstens een week of een veelvoud hiervan opnemen.
 • Heeft het kind een lichamelijke of geestelijke handicap? Dan wordt de maximumduur van het verlof verdubbeld.

 • Je kunt zelf bepalen wanneer het verlof start, maar dit kan ten vroegste de dag dat het kind wordt ingeschreven in het bevolkings- of rijksregister en uiterlijk tot twee maanden erna. Als het kind door de ouders wordt opgehaald in het buitenland kan het verlof vroeger aanvangen. Dan kan het ten vroegste starten de dag nadat je van de bevoegde instantie de goedkeuring ontving om het kind aan jou toe te vertrouwen.  
 • Wordt een kind geadopteerd door twee ouders die werknemer of zelfstandige zijn, hebben beiden recht op adoptieverlof.  
 • Het adoptieverlof kan worden verlengd met drie weken, op te nemen door één adoptieouder of te verdelen onder beide adoptieouders. 
  Bij gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen, wordt de maximumduur van het adoptieverlof verlengd met twee weken per adoptieouder.
 • Wie geen gebruik wil maken van het maximum aantal weken adoptieverlof, moet minstens een week of een veelvoud hiervan opnemen.
 • Heeft het kind een lichamelijke of geestelijke handicap? Dan wordt de maximumduur van het verlof verdubbeld.