Geboorteverlof voor werknemers

Een vader of meeouder mag als werknemer twintig dagen afwezig zijn op het werk. Dit geboorteverlof moet niet aaneensluitend opgenomen worden, maar wel binnen de vier maanden na de geboorte.

Voor wie is het?

Onderstaande voorrangsregels bepalen wie recht heeft op het geboorteverlof:

1. De vader of meeouder die in de geboorteakte vermeld staat.

2. De persoon die wettelijk samenwoont met de moeder (er is een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd bij de gemeente).

3. De persoon die minstens drie jaar voor de geboorte, samenwoont met de moeder.

Vraag geboorteverlof aan

Vraag het geboorteverlof aan bij je werkgever. Hiervoor bestaat geen standaardformulier, maar je moet onderstaande documenten voorleggen: 

Als de vader of meeouder die in de geboorteakte staat (puntje 1 hierboven), het geboorteverlof aanvraagt: kopie van het uittreksel van de geboorteakte.

Als een andere persoon (puntje 2 en 3 hierboven) het geboorteverlof aanvraagt: 

 • kopie van het uittreksel van de geboorteakte; 
 • uittreksel uit het bevolkingsregister; 
 • verklaring op erewoord, ondertekend door moeder en meeouder, waarin wordt bevestigd dat beide partners: 
  • wettelijk samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft; 
  • gedurende minstens drie onafgebroken jaren vóór de geboorte samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft;
  • er geen bloedverwantschap bestaat die leidt tot een huwelijksverbod; 
  • de wettelijke voorrangsregeling wordt gerespecteerd.

Vraag uitkering aan bij CM

Vraag, na goedkeuring door de werkgever, een uitkering aan bij CM. Bezorg hiertoe het ingevulde aanvraagformulier.

Bezorg CM het inlichtingenblad

Nadat je je aanvraag hebt ingediend bij CM, ontvang je een inlichtingenblad. Bezorg dit ingevuld terug. 
Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van CM. CM zal je steeds laten weten bij welke werkgever ze de gegevens heeft opgevraagd. Zo kun je nagaan of dit correct gebeurd is. 

Uitkering

De eerste drie dagen blijft het loon behouden, betaald door de werkgever. Voor de overige dagen ontvang je, na afloop van het geboorteverlof, een uitkering van CM. Ze bedraagt 82 procent van het begrensd brutoloon. De uitkering wordt op vaste data uitbetaald; die vind je terug in de betaalkalender voor werknemers.

Belangrijk

Neem je als meeouder ook adoptieverlof, zal dit verlof verminderd worden met:

 • een week als je een tot vijf dagen geboorteverlof opnam;
 • twee weken als je zes tot tien dagen geboorteverlof opnam;
 • drie weken als je elf tot vijftien dagen geboorteverlof opnam;
 • vier weken als je zestien tot twintig dagen geboorteverlof opnam.

Een adoptieprocedure is evenwel slechts mogelijk als je niet de wettelijke ouder bent van het adoptiekind. Een meeouder die als wettelijke ouder vermeld wordt op het geboorteattest kan dus geen adoptieprocedure starten en heeft dus geen recht op adoptieverlof.

De dagen geboorteverlof worden toegekend volgens je arbeidsregime en moet je ook zo opnemen. Werk je volle dagen, dan krijg je 20 volle dagen geboorteverlof. Werk je halve dagen, dan krijg je 20 halve dagen. 

Het aantal dagen geboorteverlof wordt niet uitgebreid bij de geboorte van een meerling.