Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Pleegouderverlof

Als je pleegouder wordt van een minderjarig kind, heb je recht op pleegouderverlof. Er is een specifieke regeling voor werknemers en zelfstandigen.

Je hebt recht op maximaal zes weken pleegouderverlof. Wordt een pleegkind geplaats in een gezin waar de twee ouders werknemer of zelfstandige zijn? Dan hebben beide ouders recht op pleegverlof. 

Je moet het pleegouderverlof opnemen in een aaneengesloten periode.

Wat moet je doen?

Voor de aanvraag

 • Breng je werkgever op de hoogte van het pleegouderverlof.
 • Bezorg CM het aanvraagformulier, samen met de nodige bewijsstukken.

Na de aanvraag

 • Nadat je je aanvraag bij CM hebt ingediend, ontvang je een inlichtingenblad (dit kan ook digitaal) en een bewijs van werkhervatting.  
 • Stuur het inlichtingenblad zo snel mogelijk ingevuld terug. Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van CM. 
 • Uiterlijk acht dagen na het einde van het pleegverlof stuur je het bewijs van arbeidshervatting ingevuld terug naar CM.

Bezorg CM het aanvraagformulier, samen met de nodige bewijsstukken. 

Uitkering

De eerste drie dagen van het pleegverlof behoud je je loon. De overige dagen ontvang je twee keer per maand een uitkering van CM. Die bedraagt 82 procent van het begrensd brutoloon. 

De uitkering bedraagt 609,02 euro per week. Ten laatste één maand na het begin van het pleegouderverlof wordt de uitkering in één keer betaald, verminderd met 11,11 procent bedrijfsvoorheffing. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het pleegouderverlof moet starten binnen de twaalf maanden na de inschrijving van het pleegkind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de woonplaats van de pleegouder.
 • Je moet minstens één week of een veelvoud hiervan opnemen. 
 • De plaatsing van het pleegkind moet gebeuren volgens de regelgeving over jeugdbijstand en jeugdbescherming. 
 • Vanaf het begin moet duidelijk zijn dat de plaatsing ten minste zes maanden zal duren. 

Voorwaarden voor verlenging

 • Het pleegouderverlof kan met drie weken verlengd worden. Deze verlening kan opgenomen worden door één pleegouder of verdeeld worden over beide pleegouders. 
 • Als er meerdere minderjarige kinderen gelijktijdig geplaatst worden, dan wordt het pleegouderverlof verlengd met twee weken per pleegouder. 
 • Heef het pleegkind een lichamelijke of geestelijke handicap? Dan wordt de maximumduur van het pleegouderverlof verdubbeld.

 • Je moet het pleegouderverlof opnemen in een aaneengesloten periode.
 • Het pleegouderverlof moet starten binnen de twaalf maanden na de inschrijving van het pleegkind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de woonplaats van de pleegouder.
 • Je moet minstens één week of een veelvoud hiervan opnemen. 
 • De plaatsing van het pleegkind moet gebeuren volgens de regelgeving over jeugdbijstand en jeugdbescherming. 
 • Vanaf het begin moet duidelijk zijn dat de plaatsing ten minste zes maanden zal duren.

Voorwaarden voor verlenging:

 • Het pleegouderverlof kan met drie weken verlengd worden. Deze verlening kan opgenomen worden door één pleegouder of verdeeld worden over beide pleegouders. 
 • Als er meerdere minderjarige kinderen gelijktijdig geplaatst worden, dan wordt het pleegouderverlof verlengd met twee weken per pleegouder. 
 • Heef het pleegkind een lichamelijke of geestelijke handicap? Dan wordt de maximumduur van het pleegouderverlof verdubbeld.