NIP-test

NIP-test staat voor niet-invasieve prenatale test. Met deze bloedtest worden onder meer aangeboren afwijkingen opgespoord zoals het syndroom van Down. De bloedafname houdt geen risico in voor de zwangerschap. De test heeft een betrouwbaarheid van meer dan 99 procent.

Terugbetaling ziekteverzekering

Code: 565611

Je bent gewoon verzekerd

honorarium: 258,95 euro

terugbetaling: 250,27 euro

remgeld: 8,68 euro

Je hebt VT

honorarium: 258,95 euro

terugbetaling: 258,95 euro

remgeld: 0 euro

Code: 565622

Je bent gewoon verzekerd

honorarium: 258,95 euro

terugbetaling: 258,95 euro

remgeld: 0 euro

Je hebt VT

honorarium: 258,95 euro

terugbetaling: 258,95 euro

remgeld: 0 euro

Belangrijk

  • De periode tussen het ontvangen van het bloedstaal in het labo en het afleveren van het resultaat aan de voorschrijver mag niet meer dan vier werkdagen bedragen.
  • De test mag slechts eenmaal per zwangerschap worden aangerekend.