NIP-test

NIP-test staat voor niet-invasieve prenatale test. Met deze bloedtest worden onder meer aangeboren afwijkingen opgespoord zoals het syndroom van Down. De bloedafname houdt geen risico in voor de zwangerschap. De test heeft een betrouwbaarheid van meer dan 99 procent.

Terugbetaling ziekteverzekering

 codehonorariumterugbetalingremgeld
Je bent gewoon verzekerd565611258,95 euro250,27 euro8,68 euro
Je hebt VT565611258,95 euro258,95 euro0 euro

 codehonorariumterugbetalingremgeld
Je bent gewoon verzekerd565622258,95 euro258,95 euro0 euro
Je hebt VT565622258,95 euro258,95 euro0 euro

Belangrijk

  • De periode tussen het ontvangen van het bloedstaal in het labo en het afleveren van het resultaat aan de voorschrijver mag niet meer dan vier werkdagen bedragen.
  • De test mag slechts eenmaal per zwangerschap worden aangerekend.