HomeZiekteVroegtijdige zorgplanning

Palliatieve zorg: meer dan terminale zorg

Palliatieve zorg gaat niet alleen over een sereen levenseinde, maar ook en vooral over goed leven nadat je geconfronteerd wordt met een levensbedreigende aandoening. 

Palliatieve zorg richt zich op meer levenskwaliteit en comfort, en ondersteunt niet alleen de patiënt maar ook de naasten. 

Palliatieve zorg is meer dan terminale zorg en start veel vroeger in het ziekteproces dan de terminale levensfase. Deze zorg gaat verder dan enkel pijn- en symptoomcontrole: ook psychologische, emotionele, sociale, spirituele en existentiële noden van de patiënt en zijn familie krijgen aandacht.

Ga ook naar


Download