HomeActueel

Jaarverslagen

Elk jaar brengt de Landbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) een jaarverslag uit met de markantste ontwikkelingen, een overzicht van activiteiten en publicaties en cijfermateriaal.

Het jaarverslag van CM Vlaanderen belicht enkele acties die bijdragen tot de verdere realisatie van het gezondheidsfonds.

De CM-ombudsman bundelt in zijn jaarverslag de klachten die hij behandelde.

CM-diensten en –voordelen