HomeActueelOnderzoeken

Helft langdurig zieken in financiële problemen

CM, Samana (vroeger Ziekenzorg CM) en haar Franstalige tegenhanger Altéo voerden een onderzoek naar de financiële en sociale situatie van mensen die het statuut hebben van invalide. Dat zijn mensen die langer dan een jaar niet kunnen werken door ziekte of handicap. 

150 maatschappelijk werkers en vrijwilligers gingen bij 500 van hen langs.

Financiële problemen

De helft van de gezinnen met een gezinslid in invaliditeit heeft het moeilijk om elke maand financieel rond te komen.

 • Vooral alleenstaanden en mensen jonger dan 45 jaar hebben het financieel moeilijk.
 • Rondkomen met alleen een invaliditeitsuitkering is bijna onmogelijk. 
 • Meer dan een op de vier gezinnen klopt aan bij familie, vrienden of liefdadigheidsorganisaties voor financiële hulp of hulp in natura.
 • 40 procent moest al geneeskundige verzorging uitstellen.
 • 11 procent van het gezinsbudget gaat naar zorg. Dat is het dubbele van een doorsnee gezin.

Re-integratie op de arbeidsmarkt

De overgrote meerderheid denkt nooit meer te kunnen werken door hun gezondheidssituatie.

 • Maar 8 procent denkt in de toekomst weer aan de slag te kunnen gaan.
 • Hoe jonger iemand is en hoe korter zijn arbeidsongeschikt, hoe optimistischer hij is over zijn kansen om in de toekomst weer te kunnen werken.

Conclusies

 • De uitkeringen zijn te laag en moeten hoger. Zeker voor alleenstaanden is de situatie schrijnend.
 • We moeten inzetten op de re-integratie op de arbeidsmarkt. CM werkt daaraan mee.
  • We moeten daarbij beseffen dat veel mensen nooit meer aan het werk zullen kunnen.
  • Re-integratie op de arbeidsmarkt onder dreiging van een sanctie of uitsluiting, werkt niet en leidt alleen maar tot herval.
  • Alleen een constructieve dynamiek heeft kans op slagen.
 • We moeten inzetten op preventie. We vragen aandacht voor de arbeidsomstandigheden en investeringen in eindeloopbaanmaatregelen zoals dat in de Scandinavische landen al gebeurt.

Meer informatie

Ga ook naar


Download