Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Lopende onderzoeken

Met haar onderzoeken houdt CM de vinger aan de pols van onze gezondheid en gezondheidszorg.

In het kader van lopende onderzoeken is het mogelijk dat je een vraag krijgt om een enquête in te vullen.  

Onderzoek naar de houdingen van CM-leden omtrent klimaatverandering en gezondheid

CM is zich ervan bewust dat klimaatverandering gevolgen kan hebben voor de gezondheid van haar leden. Daarom wil ze inzicht krijgen in de houdingen van haar leden over klimaatverandering en de gevolgen ervan, ook op gezondheid.  

 • Enkele vragen waarop het onderzoek een antwoord wil bieden:
  • Welke zijn de houdingen van CM-leden tegenover klimaatverandering?
  • In welke mate zijn CM-leden op de hoogte van de verschillende mogelijke gevolgen van de klimaatverandering?
  • In welke mate zijn CM-leden bezorgd over de klimaatverandering en de mogelijke gevolgen ervan? 
  • In welke mate zijn CM-leden op de hoogte van de mogelijke gezondheidsgevolgen
  • Welke zijn de houdingen van CM-leden tegenover klimaatbeleidsmaatregelen?
  • Welke factoren beïnvloeden de houdingen en/of bezorgdheid van onze leden? 
    
 • Hoe verloopt het onderzoek?   
  We sturen een e-mail aan 50.000 leden met een uitnodiging om deel te nemen aan deze online enquête. De enquête is zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar.   
   
 • Wie neemt deel aan deze enquête?   
  De deelnemers aan de enquête worden willekeurig gekozen uit het bestand van CM-leden tussen 18 jaar en 85 jaar.  
   
 • Wanneer vindt deze enquête plaats?   
  De bevraging loopt tussen 7 februari en half maart 2024.   
   
 • Is de enquête anoniem?   
  Deelname aan dit onderzoek is uiteraard vrijwillig. De enquête is volledig vertrouwelijk. De verzamelde gegevens zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van CM die bij dit onderzoek betrokken zijn. De verwerking en de analyse van de gegevens gebeuren met uitsluitend wetenschappelijke doeleinden en in het kader van deze studie. 

Onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen

Een kind opvoeden is één van de meest dankbare, maar ook meest uitdagende ondernemingen in het leven. Om deze uitdagingen beter te begrijpen, slaan de studiedienst van CM en Universiteit Gent de handen in elkaar. Aan de hand van een grootschalig onderzoek willen onderzoekers nagaan hoe we het welzijn van ouders en hun kinderen kunnen verbeteren.  

 • Hoe verloopt het onderzoek?  
  Er zullen ongeveer 20.000 personen gecontacteerd worden via e-mail om deel te nemen aan een online enquête. Deze enquête is enkel beschikbaar in het Nederlands. De taak van CM in dit onderzoek is beperkt tot het uitnodigen van haar leden om deel te nemen aan dit onderzoek. De dataverwerking gebeurt volledig door de Universiteit Gent.
  • Wie wil deelnemen aan dit onderzoek, wordt vanuit de uitnodigingsmail doorgestuurd naar een toestemmingsformulier, waar je informatie krijgt over het onderzoek, toestemming kunt geven voor deelname aan het onderzoek en jouw e-mail adres kunt invullen.
  • Als je dit formulier hebt ingevuld, krijg je een unieke code.
  • Met deze code kun je de vragenlijst invullen. Aangezien het in de toekomst mogelijk is dat er een vervolgonderzoek wordt uitgevoerd, wordt deze code gebruikt om de antwoorden uit de verschillende vragenlijsten van eenzelfde persoon aan elkaar te kunnen koppelen. 
    
 • Wie neemt deel aan deze enquête?  
  De deelnemers aan de enquête worden willekeurig gekozen uit de groep CM-leden die de ouder zijn van een kind van maximum 18 jaar. Om ook voldoende ouders van kinderen met een complexe zorgnood onder de deelnemers te hebben, worden ook specifiek ouders gecontacteerd met een kind waarvoor ze een zorg-of een ondersteuningstoeslag krijgen. 
   
 • Wanneer vindt deze enquête plaats?  
  Het onderzoek loopt van eind november 2023 tot eind januari 2024. 
   
 • Is de enquête anoniem?  
  De vragenlijst is volledig anoniem. De resultaten worden enkel gebruikt voor dit onderzoek en niet doorgegeven aan derden.  

Onderzoek naar de ervaring en begeleiding tijdens arbeidsongeschiktheid

CM voert een onderzoek uit om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, tijdens de begeleiding naar een mogelijke terugkeer op het werk, en bij een werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid. 

 • Hoe verloopt het onderzoek? 
  Ongeveer 70.000 CM-leden ontvangen een e-mail met de uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is beschikbaar in twee talen: Frans en Nederlands.
   
 • Wie neemt deel aan deze enquête? 
  De gecontacteerde personen zijn CM-leden die minder dan 4 jaar arbeidsongeschikt zijn of die weer aan het werk zijn gegaan na een periode van arbeidsongeschikt.
   
 • Wanneer vindt deze enquête plaats? 
  Het onderzoek wordt uitgevoerd in november 2023. In 2024 zullen er nog 2 vervolgonderzoeken plaatsvinden. Respondenten worden gevraagd of ze ook aan deze onderzoeken willen deelnemen.
   
 • Is de enquête anoniem? 
  Ja, de vragenlijst is anoniem: noch de achternaam, noch voornaam of het e-mailadres van de respondent worden gevraagd. Het is daarom niet mogelijk om a priori de respondent van de vragenlijst te identificeren. De resultaten worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan dit onderzoek en worden verwerkt door de CM-onderzoekers.