HomeActueelOnderzoeken

Zelfde ingreep, zelfde kamertype, totaal andere kostprijs

Voor de vijftiende keer pakt CM uit met de ziekenhuisbarometer, die de tarieven in de Belgische ziekenhuizen analyseert. 

In een eenpersoonskamer betaalde een patiënt in 2018 per opname (met minstens één overnachting) gemiddeld 1.619 euro uit eigen zak. 

Voor een kamer voor twee of meer personen, waar geen ereloonsupplementen mogen worden aangerekend, is dat 278 euro. Maar een absolute garantie op financiële zekerheid biedt zo’n kamer niet. Sommige ziekenhuizen rekenen voor sommige ingrepen immers niet-vergoedbare honoraria aan, ook voor wie samen met andere patiënten op één kamer ligt. Hierdoor kan de kostprijs ten laste van de patiënt voor dezelfde ingreep (bijna) even hoog zijn in een kamer voor twee of meer personen als in een eenpersoonskamer.

Ereloonsupplementen

Dat de ereloonsupplementen in ziekenhuizen in 2018 voor het zoveelste jaar op rij gestegen zijn, is nauwelijks nog een verrassing. Voor een klassieke opname (met overnachting) namen de ereloonsupplementen opnieuw met 4,7 procent toe bovenop de index. 

Niet-vergoedbare honoraria

In kamers voor twee of meer personen zijn ereloonsupplementen verboden. Toch kan ook daar de factuur hoog oplopen. Betaalt een patiënt in ziekenhuis A  bijvoorbeeld voor een borstreductie omwille van functionele hinder 2.763 euro uit eigen zak, dan is dat in ziekenhuis B maar 103 euro. Dezelfde ingreep, hetzelfde kamertype, maar wel 27 keer goedkoper. Dat heeft alles te maken met niet-vergoedbare honoraria.

Sommige ziekenhuizen rekenen deze honoraria alleen aan voor opnames in een kamer voor twee of meer personen, waardoor de kostprijs op gelijke hoogte komt als die voor een eenpersoonskamer, waar geen niet-vergoedbare prestaties aangerekend worden. Andere ziekenhuizen volgen de omgekeerde weg en factureren bij deze ingreep enkel niet-vergoedbare honoraria in eenpersoonskamers. In nog andere ziekenhuizen betalen patiënten nooit niet-vergoedbare honoraria bij deze ingreep.

In sommige gevallen is de facturatie van niet-vergoedbare honoraria gerechtvaardigd. In andere gevallen is dit evenwel onwettig en in bepaalde situaties een omzeiling van het verbod op ereloonsupplementen.

Kamersupplementen

Kamersupplementen zijn enkel toegelaten in eenpersoonskamers. Ze kunnen zeer hoog oplopen, zonder ook maar enige verantwoording. Er bestaat een grote variatie in de gevraagde dagbedragen, onder meer naargelang het ziekenhuis, de afdeling, de vleugel van het ziekenhuisgebouw en het hospitalisatietype. Zelfs binnen eenzelfde ziekenhuisverblijf bij eenzelfde patiënt op eenzelfde kamer hanteren sommige ziekenhuizen een prijsdifferentiatie, waarbij het kamersupplement op dag één 30 euro hoger is dan het tarief op de volgende dagen. De maxima kunnen oplopen tot 330 euro kamersupplement per dag. 

Ook bij daghospitalisaties kunnen de kamersupplementen aanzienlijk zijn, ook al overnacht de patiënt niet in het ziekenhuis en wordt een kamer maximaal enkele uren gebruikt. Is bijvoorbeeld een kamersupplement van 150 euro om even tot rust te komen na een cataractingreep in daghospitalisatie te verantwoorden?

Kamercomfort

Heel wat ziekenhuizen rekenen een kamercomfort, ook accommodatieforfait of comfortsupplement genoemd, aan voor bijkomende diensten zoals het gebruik van een televisie, ijskast, telefoon of wifi op de kamer. 

Sommige ziekenhuizen koppelen deze kost forfaitair en automatisch aan de kamerkeuze. Als dit het geval is bij opnames op een kamer voor twee of meer personen is dit een verdoken kamersupplement.

CM-standpunt

CM-voorzitterr Luc Van Gorp: ‘We kunnen niet anders dan concluderen dat ziekenhuizen en/of artsen creatieve manieren zoeken om extra inkomsten te genereren. Niet-vergoedbare honoraria zijn er daar een van, maar ook de ereloonsupplementen, kamersupplementen of comfortsupplementen blijven oplopen. En al die kosten zijn voor rekening van de patiënt. Zelfs een hospitalisatieverzekering biedt niet altijd garantie, omdat niet alle verzekeringen bijvoorbeeld niet-vergoedbare honoraria terugbetalen. 

We evolueren steeds verder in de richting van een gezondheidszorg met twee snelheden. De kwaliteit van de zorg mag dan wel dezelfde zijn, wie de beste omkadering wil, moet daarvoor in zijn portemonnee tasten. Nochtans is een eenpersoonskamer al lang geen luxe meer. De patiënt vraagt ernaar, ziekenhuizen richten er steeds meer in en internationaal onderzoek toont aan dat eenpersoonskamers meer voor- dan nadelen hebben. Eenpersoonskamers moeten dan ook de norm worden voor opnames met minstens één overnachting. Dat kan echter alleen als er een verbod komt op ereloonsupplementen. 

Uiteraard is het belangrijk dat ziekenhuizen voldoende gefinancierd worden en dat artsen een correcte verloning krijgen. Wij pleiten er dan ook voor om een deel van de premies die we nu betalen voor hospitalisatieverzekeringen over te hevelen naar de wettelijke ziekteverzekering. Dat is mogelijk omdat er zonder ereloonsupplementen eigenlijk geen hospitalisatieverzekeringen meer nodig zijn. Voorwaarde om dat te doen is wel dat er transparantie komt over de manier waarop ziekenhuizen en artsen het geld onder elkaar verdelen. Vandaag is die transparantie er niet.'

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen


Download