HomeActueelOnderzoeken

Wat betaal je als patiënt voor een courante interventie met ziekenhuisopname?

Op basis van facturatiegegevens van ziekenhuisopnames in 2019, verzameld door het Intermutualistisch Agentschap (IMA), stelde CM enkele grafieken op die de gemiddelde kostprijs voor de patiënt weergeven per ziekenhuis en per kamertype.

Het gaat om 18 courante interventies: 11 met klassieke opname (ten minste één overnachting) en 7 met dagopname.

Bespreek de prijs en kwaliteit van je ingreep

De grafieken met de gemiddelde kostprijs geven je als patiënt een idee hoe duur je ingreep zal zijn. De kostprijs kan sterk verschillen tussen ziekenhuizen, ook voor courante ingrepen. Soms kunnen prijsverschillen heel eenvoudig verklaard worden (bijv. andere materialen of implantaten). Soms ook niet. 'Dure' ziekenhuizen bieden niet noodzakelijk een betere zorgkwaliteit dan 'goedkope', of omgekeerd. Maar het is belangrijk om de dialoog aan te gaan met je zorgverlener over prijs en kwaliteit.

De gemiddelden in de grafieken zijn richtprijzen: individuele facturen kunnen hoger of lager liggen dan het gemiddelde. Voor standaard kostenramingen kun je vaak ook terecht op de website van het ziekenhuis, of je kunt altijd een gepersonaliseerde kostenraming vragen. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht je te informeren. Niet enkel over het medische aspect, maar ook over de te verwachten kostprijs.

Andere aandachtspunten lees je na op de pagina 'Wat te doen bij ziekenhuisopname'.

Laagvariabele zorg

Sinds 1 januari 2019 komen ziekenhuisopnames bij een aantal patiëntengroepen in aanmerking voor het systeem van laagvariabele zorg. Het gaat om een selectie van ziekenhuisverblijven waarbij standaardiseerbare, weinig complexe zorg wordt verleend en waarbij de kost in principe weinig variatie zou mogen kennen tussen ziekenhuizen. Bijvoorbeeld: knieprothese, heupprothese, bevalling, behandeling spataders, … 

Wat betekent laagvariabele zorg voor de patiënt?

Onderga je een ingreep die valt onder laagvariabele zorg, dan ziet je factuur er wat anders uit. Er wordt een forfait aangerekend dat het gros van alle honoraria bevat, en waarvan je als patiënt het remgeld betaalt. Daarnaast betaal je eventuele andere kosten, zoals medicatie, materiaalkosten of ereloonsupplementen, die buiten het forfait vallen. Als je een eenpersoonskamer kiest, dan mogen ook ereloonsupplementen aangerekend worden. Dat blijft ook zo bij laagvariabele zorg.

Bij patiënten met complicaties of andere aandoeningen blijven de klassieke facturatieregels van toepassing en geldt het systeem van laagvariabele zorg niet. 

Van de onderstaande grafieken valt enkel de cataractingreep niet onder de laagvariabele zorg; de 17 andere patiëntengroepen komen hiervoor wel in aanmerking.

Grafieken