In deze rubriek staan de kosten voor je verblijf in het ziekenhuis zoals gebruik van kamer en bed, maaltijden en verpleegkundige hulp.

Persoonlijk aandeel

Dit bedrag is wettelijk vastgelegd en varieert naargelang je statuut en de duur van de hospitalisatie.

1ste dag2e dag tot 90e dagVanaf 91e dag
Bedragen geldig sinds 1 januari 2018
Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming
Met of zonder personen ten laste5,665,665,66
Langdurig werklozen (langer dan 12 maanden)
Met of zonder personen ten laste32,935,665,66
Andere verzekerden
Zonder personen ten laste43,2015,9315,93
Met personen ten laste of die alimentatie betalen43,2015,935,66
Hun kinderen ten laste32,935,665,66

Bij daghospitalisatie wordt geen persoonlijk aandeel aangerekend. 

Na vijf jaar hospitalisatie in een psychiatrisch ziekenhuis bedraagt het persoonlijk aandeel 26,55 euro indien je geen personen ten laste hebt en 15,93 euro indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming en geen personen ten laste hebt.

Kamersupplement

Enkel als je voor een eenpersoonskamer kiest, mag het ziekenhuis een kamersupplement aanrekenen.

Ga ook naar


Download


Diensten en voordelen