Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Wat staat er op je ziekenhuisfactuur?

Een ziekenhuisfactuur heeft altijd twee onderdelen: een globaal overzicht van de kosten en een gedetailleerd overzicht.

CM - jouw gezondheidsfonds

Een ziekenhuisfactuur bestaat uit een globaal overzicht met een samenvatting van de kosten en een gedetailleerd overzicht. Controleer altijd grondig de factuur voordat je betaalt.

Eerste pagina: samenvatting van de kosten

Dit zijn de kosten die jou aangerekend worden, opgedeeld in acht rubrieken. Alleen de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden vermeld.

 • Verblijfskosten 
  Kosten voor je verblijf zoals gebruik van kamer en bed, maaltijden en verpleegkundige hulp. Je betaalt slechts een klein persoonlijk aandeel in de ligdagprijs. Maar als je een eenpersoonskamer kiest, rekent het ziekenhuis ook een kamersupplement aan.
 • Forfaitaire kosten 
  Per opname mag het ziekenhuis een deel van de kosten aanrekenen met een vast bedrag. 
 • Apotheek
  Bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, implantaten en medische hulpmiddelen. 
 • Honoraria
  Voor artsen en andere zorgverleners voor wie je een persoonlijk aandeel of supplement moet betalen. Het supplement mag enkel worden aangerekend als je een eenpersoonskamer kiest. 
 • Andere leveringen
  Bijvoorbeeld voor bloedproducten en gipsmaterialen. 
 • Ziekenvervoer
  Kosten voor dringend en niet-dringend vervoer, verricht door het ziekenhuis. 
 • Diverse kosten
  Niet-medische kosten zoals bijkomend kamercomfort en gevraagde dranken. 
 • Btw op esthetische ingrepen
  Bijvoorbeeld bij een borstvergroting. 

Het te betalen bedrag
Mogelijk staan twee rekeningnummers vermeld: een van het ziekenhuis en een van de medische raad.

Het voorschot dat je betaalde
Dit bedrag wordt afgetrokken van het totaalbedrag dat je moet betalen.

Het bedrag dat het ziekenhuis rechtstreeks aan CM aanrekent

Tweede pagina: detail van de kosten

De kosten worden ingedeeld in drie kolommen.

 • Kolom 'Ten laste van het ziekenfonds'
  De bedragen die rechtstreeks aan CM worden aangerekend.
 • Kolom 'Ten laste van de patiënt'
  Het persoonlijk aandeel voor terugbetaalde en niet-terugbetaalbare prestaties en afleveringen.
 • Kolom 'Supplementen'
  De supplementen die worden aangerekend als je kiest voor een eenpersoonskamer. Je kunt ze vermijden door te kiezen voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer.