Na aangifte bij de burgerlijke stand wordt het ziekenfonds via de kruispuntbank automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden. Zelf hoef je dit dus niet te melden aan je ziekenfonds.

Toch kun je op afspraak bij de CM-consulent terecht om:

  • het dossier van de nabestaanden in orde te brengen (bv. voor een inschrijving op eigen naam);
  • formaliteiten over eventuele terugbetalingen te regelen.

Neem zeker snel contact op indien de overledene een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontving. Zo kan het dossier tijdig worden afgesloten en vermijd je terugvorderingen.