HomeVoordelenGezondheid en preventieVoeding

Voedings- en dieetadvies

Hoe kun je gezond en evenwichtig eten? Op je eentje gezonde eetgewoonten in je dagelijks leven inpassen is niet evident. Probeerde je al met een individuele coach of een online cursus? 

CM-voordeel

Vanaf 1 januari 2023 komt CM jaarlijks 40 euro tegemoet voor voedings- en dieetadvies door een Riziv-erkende diëtist onder de vorm van consultaties en/of onlinecursussen.

Voor consultaties:

 • Tegemoetkoming van maximum 10 euro per consultatie, met een maximum van 40 euro per kalenderjaar.
 • Dit kunnen zowel fysieke als digitale consultaties zijn, individueel of in groep of een combinatie van deze vormen. 

Voor onlinecursussen:

 • Tegemoetkoming van maximum 40 euro per kalenderjaar.
 • Geldt voor online cursussen met als hoofddoel het geven van voedings- en dieetadvies.

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM.
 • Het voedings- en dieetadvies wordt gegeven door een diëtist die erkend is door het Riziv.
 • De tegemoetkoming geldt niet voor consultaties:
  • die terugbetaald worden door de verplichte ziekteverzekering;
  • die plaats vinden tijdens een ziekenhuisopname;
  • waarbij de deelnemer niet aanwezig is of niet online in contact staat met de diëtist.
 • Per dag is slechts één consultatie vergoedbaar.
 • De tegemoetkoming is beperkt tot het werkelijk betaalde honorarium per consultatie of tot het werkelijk betaalde deelnamegeld per cursus.
 • De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan CM-leden die minimum vier consultaties per begeleidingstraject voedings- en dieetadvies hebben gevolgd vanaf 1 januari 2023. Een consultatie voedings- en dieetadvies, binnen de twee jaar na de vorige consultatie, geldt als voortzetting van het vorige begeleidingstraject. Zit er meer dan twee jaar tussen de consultaties? Dan wordt dit als een nieuw begeleidingstraject gezien.
 • De online cursus bevat minstens vier modules waarvan minimum één persoonlijk contact met de diëtist of minimum twee groepscontacten met ruimte om persoonlijke vragen te stellen. Cursussen waarbij de zorgverlener de aanwezigheid van de deelnemer tijdens een contactmoment niet kan controleren komen niet in aanmerking.
 • De cursus is aangekocht op of na 1 januari 2023.

Wat te doen?

De CM-tegemoetkoming wordt overgeschreven op je rekening.

Goed om te weten

 • Er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtist, behalve voor sommige diabetici of personen die een zorgtraject volgen. Voor alle andere consultaties kan de diëtist dus vrij een eigen tarief bepalen. Spreek daarom vooraf goed met je diëtist af hoeveel die zal aanrekenen. 
 • Met het CM-MediKo Plan kun je je bijkomend verzekeren tegen medische kosten. Ook voor voedings- en dieetadvies is er een extra tegemoetkoming.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen