HomeVoordelenHandicapMobiliteit

Parkeerkaart

Voordelen

 • Je mag parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap.
 • Je kunt voor onbeperkte duur parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (in de blauwe zone).
 • In een aantal gemeenten mag je gratis parkeren. Dat is niet overal zo, informeer je bij de stad of gemeente.

Voorwaarden

Zowel kinderen als volwassenen kunnen een parkeerkaart krijgen. Als je aan een van deze voorwaarden voldoet, heb je er recht op.

 • Je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 80 procent.
 • Je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50 procent aan de onderste ledematen.
 • Je bent volledig verlamd aan de bovenste ledematen, of ze werden geamputeerd.
 • Je gezondheidstoestand vermindert je zelfredzaamheid.
  • Voor kinderen: je scoort minstens 6 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (in functie van de toeslag voor kinderbijslag).
  • Voor volwassenen: je hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 punten.
 • Je gezondheidstoestand vermindert je mobiliteit.
  • Voor kinderen: je scoort minstens 2 punten voor de categorie 'mobiliteit en verplaatsing', pijler 2.3 van de medisch-sociale schaal (in functie van de toeslag voor kinderbijslag).
  • Voor volwassenen: je hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens 2 punten op het domein verplaatsing.
 • Je bent oorlogsinvalide met een invaliditeit van 50 procent of meer.

Wat te doen?

 • Gewone procedure
  • Je hebt al een dossier bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap. En je hebt een medische erkenning voor de parkeerkaart.
   Vraag dan je parkeerkaart aan via het contactformulier op handicap.belgium.be.
  • Je hebt nog geen medische erkenning van je handicap. 
   Dien je aanvraag in op handicap.belgium.be. Daarna volgt een medische evaluatie. Als je moeilijkheden hebt om zelf de aanvraag in te dienen, laat je dan helpen door een familielid of door de dienst Maatschappelijk Werk.
  • Je hebt al een dossier bij de FOD Sociale Zekerheid, maar nog geen erkenning voor een parkeerkaart.
   Je krijgt de parkeerkaart pas na een nieuwe medische evaluatie. Die evaluatie kan ook gevolgen hebben voor je andere sociale rechten. Vraag daarom advies aan de dienst Maatschappelijk Werk voor je de parkeerkaart aanvraagt.
 • Versnelde procedure
  Als je het akkoord hebt van je zorgkas om een rolstoel uit een specifieke lijst te kopen, krijg je een aanvraagformulier voor de parkeerkaart. Heb je hulp nodig om het aanvraagformulier in te vullen, dan kun je terecht bij de CM-consulent.

Meer informatie

Surf naar handicap.belgium.be of neem contact op met:

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen