Hulpmiddelen voor personen met een handicap

Dankzij de Vlaamse sociale bescherming zijn mobiliteitshulpmiddelen zoals rolwagens betaalbaar voor mensen met een blijvende of langdurige beperking. Ook het VAPH geeft diverse tegemoetkomingen.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het VAPH zorgt voor terugbetalingen bij verschillende hulpmiddelen, aanpassingen en materialen. Hieronder vallen: 

  • incontinentiemateriaal;
  • (meer)kosten van hulpmiddelen en aanpassingen. Deze worden beschreven in een refertelijst. Uitzonderingen worden onderzocht door de bijzondere bijstandscommissie. 

Je kunt er ook terecht voor het persoonlijke-assistentiebudget, het persoonsvolgend budget en ondersteuning op vlak van wonen en opvang

Vlaamse sociale bescherming

Deze instantie zorgt ervoor dat een mobiliteitshulpmiddel zoals een rolstoel betaalbaar is voor mensen met een blijvende of langdurige beperking. Hieronder vallen: 

  • een vast bedrag voor een mobiliteitshulpmiddel dat je koopt; 
  • de volledige huurprijs als je een mobiliteitshulpmiddel huurt; 
  • de kosten voor onderhoud en herstellingen. 

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met CM-Zorgkas: