HomeVoordelenHandicapMobiliteit

Vrijstelling verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling

Sommige personen met een handicap hebben voor hun persoonlijk vervoermiddel recht op:

 • vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting;
 • de belasting op de inverkeerstelling.

De vrijstellingen gelden voor één voertuig dat geregistreerd staat op naam van de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger en dat enkel gebruikt wordt voor het vervoer van deze persoon.

Voorwaarden

 • Oorlogsinvalide zijn.
 • Een blijvende invaliditeit van 50 procent hebben aan de onderste ledematen (voor kinderen vanaf 3 jaar).
 • Volledig blind zijn.
 • Volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij amputatie.

Wat te doen?

 • Vraag het verminderd btw-tarief van 6 procent aan. 
 • Na inschrijving en levering van je voertuig, richt je de aanvraag met het specifieke aanvraagformulier tot de Vlaamse belastingdienst, Vaarstraat 16, 9300 Aalst. Of geef het af in een van de regionale kantoren.

  Voeg bij de aanvraag een medisch attest uitgereikt door:
 • ofwel de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
 • ofwel de Directie-generaal Oorlogslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
 • ofwel de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen van de Pensioendienst voor de Overheidssector.

Goed om te weten

Wie recht heeft op de vrijstelling van verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling, komt ook in aanmerking voor het verminderd btw-tarief bij aankoop en het onderhoud van de wagen.

Meer informatie

Met je vragen kun je terecht bij de Vlaamse belastinglijn op het telefoonnummer 1700.

Ga ook naar