HomeVoordelenHospitalisatieBehandelingen

Borstreconstructie

Borstreconstructie kan gebeuren via het plaatsen van een borstimplantaat of door het gebruik van eigen weefsel (huid, vet, spieren) die op andere lichaamsdelen worden afgenomen (autologe reconstructie).

In 2016 kwam een akkoord tot stand over de aanrekening van supplementen voor een borstreconstructie met eigen weefsel. 

Hierdoor kunnen voor deze ingreep geen overmatige supplementen meer worden aangerekend in ziekenhuizen die toetraden tot een overeenkomst met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). 

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Een borstreconstructie wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering, indien je voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer koos. 

Er kunnen enkel supplementen worden aangerekend indien je een eenpersoonskamer koos.

Supplementen

De borstreconstructie met eigen weefsels verloopt meestal in drie fasen binnen een tijdspanne van één jaar (indien er geen verwikkelingen zijn). 

Ziekenhuizen die een overeenkomst hebben ondertekend met het Riziv verbinden zich om bij een borstreconstructie met eigen weefsel de ereloonsupplementen voor de plastisch chirurg te beperken tot onderstaande maximumbedragen. 

 • Microchirurgische transplantatie van weefsel (fase 1):
  • maximaal 3.254,97 euro voor één borst; 
  • maximaal 4.946,10 euro voor de twee borsten. 
 • Remodellage van de gereconstrueerde borst en/of de andere borst met inbegrip van de tepelreconstructie (fase 2):
  • maximaal 721,10 euro na reconstructie van één borst bij fase 1;
  • maximaal 839,14 euro na reconstructie van de twee borsten bij fase 1; 
  • maximaal 360,54 euro bij een eventuele aanvullende remodellage 

Bij een remodellage is het mogelijk is dat toch een borstimplantaat geplaatst wordt. De implantatie ervan is inbegrepen in de remodellage, maar het implantaat niet. 

 • Tatoeage van tepel en tepelhof door de plastisch chirurg of onder diens toezicht (fase 3):
  • maximaal 102,37 euro voor één borst; 
  • maximaal 204,75 euro voor de twee borsten.
 • Noodzakelijke flaprevisie binnen de zeven dagen volgend op de microchirurgische transplantatie van weefsel:
  • maximaal 883,41 euro.

Goed om te weten

 • Wil je je ziekenhuisfactuur beperken? Kies dan een ziekenhuis dat het akkoord met het Riziv ondertekend heeft en een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer. 
 • Je mag je kamer vrij kiezen. De arts noch het ziekenhuis kan je dwingen om een eenpersoonskamer te kiezen. 
 • Koos je een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer? Dan mogen geen kamer-, ereloon- of andere supplementen (bv. esthetische supplementen) worden aangerekend.
 • Laat je ziekenhuisfactuur nakijken door de CM-consulent vooraleer ze te betalen.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen