HomeVoordelenThuiszorgForfaits

PVS-forfait

Het PVS-forfait helpt de kosten te dragen voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen van thuisverzorgde PVS-patiënten. PVS staat voor persistente vegetatieve status.

Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Vanaf 1 juni 2022 bedraagt het maximaal 9.076,96 euro.

De betaling gebeurt fasegewijs:

  • een eerste betaling voor de maand van terugkeer naar huis en de vijf daaropvolgende maanden omvat de helft van de tegemoetkoming; 
  • vanaf de zesde maand betaalt het ziekenfonds maandelijks 1/12 van de jaarlijkse tegemoetkoming.

Voorwaarden

  • PVS-patiënt zijn: in een coma verzeild zijn na het oplopen van een ernstige acute hersenbeschadiging (na schedeltrauma, hartstilstand, aderbloeding, …) en waarbij de ontwaaktechnieken de toestand niet konden verbeteren.
  • Thuis of in een centrum voor dagverzorging verzorgd (zullen) worden.

Wat te doen?

De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt door de verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum. Ze kan worden ingediend ten vroegste een maand voordat de patiënt naar huis terugkeert en uiterlijk voor het einde van de vijfde maand volgend op de maand van terugkeer.

Goed om te weten

  • Het forfait is niet langer verschuldigd vanaf de tweede volledige kalendermaand waarin betrokkene ononderbroken verblijft in een ziekenhuis, ROB, RVT of PVT.
  • Het PVS-forfait kan worden gecumuleerd met het zorgforfait, het incontinentieforfait en het forfait palliatieve zorg.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen