HomeVoordelenThuiszorgInfo en adviesMaatschappelijk Werk

Welke concrete hulp biedt de dienst Maatschappelijk Werk?

De dienst garandeert een grondige eerste verkenning van je hulpvraag. Samen met jou en je omgeving wordt gezocht naar de meest aangewezen hulp, rekening houdend met je draagkracht en de keuzes die jijzelf of je omgeving maakt.

Directe hulp en ondersteuning

 • Informatie over mogelijkheden en ondersteuning in de thuiszorg.
 • Informatie en advies over sociale voordelen en voorzieningen.
 • Coördinatie van de thuiszorgdiensten.
 • Bespreking van noden op langere termijn.
 • Versterken van je eigen mogelijkheden door bemiddeling en het inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen of het aanpassen van de woning.
 • Ontlasten van de mantelzorger door het inschakelen van onder meer oppas, personenalarm of kortverblijf.
 • Samen zoeken naar oplossingen indien thuiszorg moeilijk wordt of niet meer mogelijk is.
 • ...

Begeleiding in complexe thuiszorgsituaties

 • Hulpverlening over een langere periode die de zorg en de balans tussen draagkracht en draaglast van jezelf en je omgeving bewaakt. 
 • Bespreken van pijnpunten.
 • Hulp bij het opstellen van een ‘plan van aanpak’. 
 • Klankbord bij het nemen van beslissingen en het bijsturen van de thuiszorg.
 • Ondersteuning en stapsgewijs omgaan met de zorgsituatie, het bewaken van grenzen, de verwerking van verlieservaringen, vroegtijdige zorgplanning.
 • Multidisciplinair overleg: instaan voor een gecoördineerd overleg tussen de zorgbehoevende, de familie en de hulpverleners indien de organisatie van thuiszorg moeilijk wordt.

Ergobegeleiding en woonadvies

 • Advies op maat over mogelijke aanpassingen aan je woning.
 • Advies over en begeleiding bij het gebruik van hulpmiddelen en praktische tips bij de uitvoering van je dagelijkse handelingen. 

Lees meer over de ergobegeleiding en het woonadvies

Ga ook naar