CM-voordeel

Tegemoetkoming van 5 euro per dag dat je kind deelneemt aan een sportkamp.

Dit voordeel kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, speelplein en jeugdkampen. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM gedurende de volledige duur van het kamp;
  • heeft recht op kinderbijslag.
 • Het sportkamp wordt ingericht door een:
  • sportdienst of -centrum van een gemeente of provincie;
  • sportvereniging of -centrum aangesloten bij een sportfederatie erkend door Sport Vlaanderen (nieuwe benaming Bloso).
 • De sportactiviteit is opgenomen in de keuzelijst van sporttakken in de zoekrobot van Sport Vlaanderen.

Wat te doen?

 • Download het aanvraagformulier en laat het invullen door de organisator.
 • Bevestig een gele klever op het formulier.
 • Deponeer het attest in een CM-brievenbus na afloop van het sportkamp.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen