HomeVoordelenVakantie en vrije tijdVrije tijd

Jeugdkamp

CM-voordeel

Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.

De tegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM gedurende de volledige duur van het kamp;
  • heeft recht op een Groeipakket voor jongeren tot maximum 25 jaar of is ingeschreven als kind persoon ten laste;
  • nam minstens twee dagen deel aan het kamp.
 • De jeugdvereniging:
 • Het jeugdkamp is:
  • georganiseerd door een jeugdvereniging (zie omschrijving boven).
  • georganiseerd door een voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap erkend is als MPI of MFC;
  • ingericht als monitorcursus door verenigingen die hiertoe gemachtigd zijn;
  • ingericht als opleidingstraject als initiator door de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Wat te doen?

Bezorg via een CM-brievenbus of de Mijn CM-app, na afloop van het kamp:

 • ofwel het ingevulde aanvraagformulier
 • ofwel een attest van de jeugdvereniging met: 
  • vermelding ‘kamp’;
  • naam van het kind; 
  • periode van het kamp; 
  • aantal dagen; 
  • betaald bedrag
  • gegevens van de jeugdvereniging; 
  • handtekening/stempel.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven nadat het kamp plaatsvond.

Goed om te weten

De tegemoetkoming is niet van toepassing voor Kazou-vakanties, omdat je als CM-lid voor deze jeugdvakanties al een voordeel geniet. Voor een monitorcursus georganiseerd door Kazou is er wel een CM-tegemoetkoming. Deze wordt automatisch terugbetaald aan CM-leden.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen