HomeVoordelenVakantie en vrije tijdVrije tijd

Openluchtklassen

CM-voordeel

Tegemoetkoming van 5 euro per dag dat je kind deelneemt aan bos-, zee-, sneeuw-, plattelands-, of andere openluchtklassen.

Dit voordeel kan je combineren met de tegemoetkomingen voor sportkampen, jeugdkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM gedurende de volledige duur van de openluchtklas;
  • heeft recht op een Groeipakket voor jongeren tot maximum 25 jaar of is ingeschreven als kind persoon ten laste;
  • nam minstens twee dagen deel aan de openluchtklas.
 • De openluchtklassen:
  • worden ingericht door een basisschool of een school voor secundair onderwijs, erkend door een ministerie van Onderwijs;
  • zijn geïntegreerd in het lessenpakket;
  • moeten minstens een overnachting omvatten.

Er is geen tegemoetkoming voor openluchtklassen in juli en augustus.

Wat te doen?

Bezorg via een CM-brievenbus of de Mijn CM-app, na afloop van de openluchtklas:

 • ofwel het ingevulde aanvraagformulier
 • ofwel een attest van de school met: 
  • vermelding ‘openluchtklas’;
  • naam van het kind; 
  • periode van de openluchtklas; 
  • aantal dagen; 
  • betaald bedrag; 
  • gegevens van de school;
  • handtekening/stempel.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven nadat de openluchtklas plaatsvond.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen