CM-voordeel

Tegemoetkoming van 5 euro per dag dat je kind deelneemt aan bos-, zee- of sneeuwklassen.

Dit voordeel kan je combineren met de tegemoetkomingen voor sportkampen, jeugdkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM gedurende de volledige duur van de openluchtklas;
  • heeft recht op kinderbijslag.
 • De openluchtklassen:
  • worden ingericht door een basisschool of een school voor secundair onderwijs, erkend door een ministerie van Onderwijs;
  • zijn geïntegreerd in het lessenpakket;
  • moeten minstens een overnachting omvatten.

Er is geen tegemoetkoming voor openluchtklassen in juli en augustus.

Wat te doen?

 • Download het aanvraagformulier en laat het invullen door de school.
 • Bevestig een gele klever op het formulier.
 • Deponeer het attest in een CM-brievenbus na afloop van de openluchtklas.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen