HomeVoordelenVakantie en vrije tijdVrije tijd

Speelplein

CM-voordeel

Terugbetaling van 2,50 euro per dag dat je kind aan het speelplein deelneemt.

Dit voordeel kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en jeugdkampen. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald.

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM gedurende de volledige periode van de speelpleinwerking;
  • geeft recht op kinderbijslag of is ingeschreven als kind persoon ten laste.
 • Het speelplein is erkend door de stad of gemeente, of wordt ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw.

Wat te doen?

Bezorg je CM-ziekenfonds: 

 • ofwel het ingevulde aanvraagformulier
 • ofwel een attest van het speelplein met: 
  • vermelding ‘speelpleinwerking’; 
  • naam van het kind; 
  • periode van het speelplein; 
  • aantal dagen; 
  • betaald bedrag; 
  • gegevens van de organisator;
  • handtekening/stempel.

Deponeer het formulier of het attest in een CM-brievenbus na afloop van het speelplein. Of stuur het op via de Mijn CM-app

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven nadat het speelplein plaatsvond.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen