HomeVoordelenZiekte en behandelingGeneesmiddelen

Farmaceutische specialiteiten

Specialiteiten zijn geneesmiddelen geproduceerd door de farmaceutische industrie. Ze omvatten merkproducten, kopieën en generische geneesmiddelen.

De vergoedingscategorie (A, B, C, Cs, Cx) geeft aan in welke mate de ziekteverzekering een tegemoetkoming geeft.

De terugbetaling gebeurt volgens het principe van de referentieterugbetaling. Concreet betekent dit dat de ziekteverzekering voor een merkgeneesmiddel minder terugbetaalt als er een goedkoper alternatief bestaat. Voor sommige geneesmiddelen gelden onderstaande maxima dan niet en wordt een supplement aangerekend. 

Tegemoetkoming ziekteverzekering

VoorbeeldenPersoonlijk aandeel (1)
gewoon verzekerde
Persoonlijk aandeel (1) verzekerde met
verhoogde tegemoetkoming
Bedragen geldig sinds 1 januari 2019
Categorie A
Middelen tegen kanker,
diabetes, epilepsie
Geen persoonlijk aandeelGeen persoonlijk aandeel
Categorie B
Middelen tegen astma,
hoge bloeddruk
Beperkt persoonlijk aandeel
met een maximum van:
- 12,10 euro
- 15 euro voor een
grote verpakking (2)
Beperkt persoonlijk aandeel
met een maximum van:
- 8 euro
- 9,90 euro voor een
grote verpakking (2)
Categorie C
Antibiotica, slijmoplossers,
maagzuurremmers voor
kortstondig gebruik
Gemiddeld persoonlijk aandeel
met een maximum
van 15 euro
Gemiddeld persoonlijk aandeel
met een maximum
van 9,90 euro
Categorie Cs
Griepvaccin,
middelen bij allergie
Hoog persoonlijk aandeel
(geen maximum
van toepassing)
Hoog persoonlijk aandeel
(geen maximum
van toepassing)
Categorie Cx
AnticonceptiepilHeel hoog persoonlijk aandeel
(geen maximum
van toepassing)
Heel hoog persoonlijk aandeel
(geen maximum
van toepassing)

(1) Het persoonlijk aandeel (ook remgeld genoemd) is het bedrag dat volgens het tarievenakkoord ten laste valt van de patiënt (verschil tussen het officiële tarief en de tegemoetkoming van de ziekteverzekering). 

(2) Grote verpakkingen bevatten meer dan zestig eenheden.

Niet-terugbetaalbare specialiteiten

Voor sommige specialiteiten is er geen tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering. Ze worden vaak benoemd als geneesmiddelen uit de categorie D. Het zijn onder meer basispijnstillers, sommige kalmeer- en slaapmiddelen en de meeste vitamines. 

Voor bepaalde pijnstillers is er wel een tegemoetkoming voor chronischepijnpatiënten.

Ga ook naar