Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Terugbetaling geneesmiddelen

Voor sommige geneesmiddelen krijg je een terugbetaling onder bepaalde voorwaarden.

Farmaceutische specialiteiten

Dit zijn verpakte geneesmiddelen die de farmaceutische industrie produceert: merkproducten, kopieën en generische geneesmiddelen.

Terugbetaling ziekteverzekering

De vergoedingscategorie van een geneesmiddel geeft aan in welke mate CM een terugbetaling voorziet. Dit gebeurt volgens het principe van de referentieterugbetaling. Dat wil zeggen dat de ziekteverzekering voor een merkgeneesmiddel minder terugbetaalt als er een goedkoper alternatief is. Dan komt er een supplement bij onderstaande maxima. 

Je bent gewoon verzekerd: geen persoonlijk aandeel

Je hebt VT: geen persoonlijk aandeel

Je bent gewoon verzekerd

Beperkt persoonlijk aandeel, met een maximum van 12,10 euro (of 15 euro voor een grote verpakking).

Je hebt VT

Beperkt persoonlijk aandeel, met een maximum van 8,00 euro (of 9,90 euro voor een grote verpakking).

---

Het persoonlijk aandeel (remgeld) is het bedrag dat de patiënt betaalt. Het verschil tussen het officiële tarief en de terugbetaling door de ziekteverzekering dus.

Grote verpakkingen bevatten meer dan zestig eenheden.

Je bent gewoon verzekerd

Beperkt persoonlijk aandeel met een maximum van 15 euro.

Je hebt VT

Beperkt persoonlijk aandeel met een maximum van 9,90 euro.

---

Het persoonlijk aandeel (remgeld) is het bedrag dat de patiënt betaalt. Het verschil tussen het officiële tarief en de terugbetaling door de ziekteverzekering dus.

Je bent gewoon verzekerd

Hoog persoonlijk aandeel (geen maximum)

Je hebt VT

Hoog persoonlijk aandeel (geen maximum)

---

Het persoonlijk aandeel (remgeld) is het bedrag dat de patiënt betaalt. Het verschil tussen het officiële tarief en de terugbetaling door de ziekteverzekering dus.

Je bent gewoon verzekerd

Volledig persoonlijk aandeel (geen terugbetaling)

Je hebt VT

Volledig persoonlijk aandeel (geen terugbetaling)

---

Het persoonlijk aandeel (remgeld) is het bedrag dat de patiënt betaalt. Het verschil tussen het officiële tarief en de terugbetaling door de ziekteverzekering dus.

Voor sommige specialiteiten is er geen terugbetaling van de ziekteverzekering. Het gaat dan over categorie D: 

 • basispijnstillers;
 • sommige kalmeer- en slaapmiddelen;
 • de meeste vitamines.

Voor bepaalde pijnstillers is er wel een terugbetaling voor patiënten met chronische pijn. 

Voorschrift

Zowel artsen, tandartsen als vroedvrouwen kunnen geneesmiddelen voorschrijven.

Je hebt drie maanden de tijd om medicatie af te halen vanaf de dag dat het voorschrift is opgesteld. Deze periode kan korter of langer zijn als de voorschrijver een einddatum op het voorschrift zet.

 De terugbetalingstermijn door CM is gelijk aan de geldigheidsduur van het voorschrift.

Voorschrijvers mogen enkel elektronische voorschriften afleveren, behalve in deze situaties:

 • bij hospitalisatie;
 • de voorschrijver is minstens 65 jaar;
 • het voorschrift wordt opgesteld buiten het kabinet (bv. huisbezoek of in een wachtpost);
 • bij overmacht. 

Een papieren afdruk is niet meer nodig. De apotheker leest je elektronische identiteitskaart in en kan zo de voorschriften op jouw naam raadplegen.

Je kunt zelf ook je voorschriften raadplegen op het online platform MijnGezondheid.be of met de app Mijn Geneesmiddelen.

Kan iemand anders geneesmiddelen ophalen die op mijn naam zijn voorgeschreven
Ja, een door jou aangewezen persoon kan jouw geneesmiddel ophalen.

Wat als ik mijn identiteitskaart niet bij me heb?
Dan zijn er twee mogelijkheden/

 • Met je rijksregisternummer heeft de apotheker ook toegang tot jouw elektronische voorschriften.
 • Je kunt bij de apotheek ook inloggen op het portaal mijngezondheid.belgie.be en je voorschrift tonen.

Moet ik alle geneesmiddelen van het voorschrift tegelijk ophalen?
Nee, er is een voorschrift per geneesmiddel. Je kunt dus een geneesmiddel ophalen en later een ander geneesmiddel ophalen. Houd wel rekening met de terugbetalingstermijn van drie maanden.

Kan ik ervoor zorgen dat een apotheker niet al mijn elektronische voorschriften ziet?
Ja, het is mogelijk om een of meerdere voorschriften zichtbaar te maken voor één apotheek naar keuze. Je kunt dit zelf doen op mijngezondheid.belgie.be of onder begeleiding van de arts. Aarzel niet om dit met je zorgverlener te bespreken.

Bestaan elektronische voorschriften voor kinesitherapie of thuisverpleegkunde?
Nee, voorlopig blijven deze op papier.

Waar vind ik meer informatie?
Op de website van Recip-e vind je verschillende video's voor patiënten over het elektronisch voorschrift.

Welk geneesmiddel moet de apotheker afleveren?

Het goedkoopste. Geneesmiddelen bestaan in veel varianten, maar bevatten allemaal dezelfde actieve bestanddelen in dezelfde dosis. De prijs van de varianten kan sterk verschillen. Generische geneesmiddelen zijn meestal het goedkoopst.

Schrijft je arts een geneesmiddel voor op stofnaam, dan is je apotheker verplicht het goedkoopste geneesmiddel af te leveren. Het Riziv stelt elke maand een lijst op met geneesmiddelen die aan de criteria voldoen.

Voor de patiënt is dat een goede zaak. Producenten laten soms hun prijzen zakken om op de lijst met goedkoopste geneesmiddelen te staan. Ook voor de ziekteverzekering levert dat een besparing op.

Schrijft je arts een geneesmiddel voor op merknaam, dan moet de apotheker je het exacte middel geven dat op het voorschrift staat.

Voor antibiotica (tegen bacteriële infecties) en antimycotica (tegen schimmelinfecties) zijn de regels strenger. Zelfs met een voorschrift op merknaam, moet de apotheker je de goedkoopste variant van het geneesmiddel geven.

Alleen om medische redenen kan je arts eisen dat de apotheker jou toch een specifiek (duurder) merkgeneesmiddel aflevert. Bijvoorbeeld als je allergisch bent. In dat geval moet je arts dat uitdrukkelijk op het voorschrift vermelden. Hij moet ook in je dossier bijhouden waarom jij dat specifieke merk nodig hebt.

Terugbetaling geneesmiddelen met voorafgaande toestemming

Voor een aantal geneesmiddelen heb je vooraf toestemming nodig om een terugbetaling te krijgen. Dit akkoord wordt gegeven door de adviserend arts van CM, die nagaat of je aan de voorwaarden voldoet.

De arts die het geneesmiddel voorschrijft, maakt de aanvraag voor terugbetaling elektronisch of op papier over aan CM.

1. Aanvraag

De voorschrijvende arts verstuurt de aanvraag tot terugbetaling via zijn software naar CM.

2. Controle

CM doet een aantal automatische controles.

3. Antwoord

De voorschrijvende arts ontvangt onmiddellijk een antwoord:

 • Akkoord - Het attest 'Akkoord tot terugbetaling' wordt naar jou opgestuurd.
 • Geweigerd - De voorschrijvende arts ziet meteen waarom je niet voldoet aan de criteria. Je ontvangt geen brief.
 • In behandeling - De adviserend arts gaat na of de voorwaarden vervuld zijn. De beslissing wordt naar jou opgestuurd.

4. Afhalen geneesmiddel

 • Akkoord - Met het attest en het voorschrift haal je het geneesmiddel af bij de apotheker. Je betaalt enkel het remgeld.
 • Geweigerd - In overleg met je arts zoek je een goedkoper of beter alternatief. Kies je toch voor dit geneesmiddel? Dan betaal je de volledige prijs.

1. Aanvraag

De arts die het geneesmiddel voorschrijft, stelt de aanvraag tot terugbetaling op.

2. Indienen

Je bezorgt de aanvraag aan de adviserend arts van CM.

3. Controle

De adviserend arts gaat na of de voorwaarden vervuld zijn.

4. Beslissing

 • Akkoord - De voorwaarden zijn vervuld: de adviserend arts levert een 'Akkoord tot terugbetaling' af.
 • Geweigerd - De voorwaarden zijn niet vervuld: de adviserend arts levert een 'Weigering tot terugbetaling' af.

5. Afhalen geneesmiddelen

 • Akkoord - Met het attest en het voorschrift haal je het geneesmiddel af bij je apotheker; Je betaalt enkel het remgeld.
 • Geweigerd - In overleg met je arts zoek je een goedkoper of beter alternatief. Kies je toch voor dit geneesmiddel? Dan betaal je de volle prijs.

 • Onderzoek: de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, een orgaan van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) onderzoekt of een geneesmiddel terugbetaald moet worden. Ze kijkt daarvoor naar de therapeutische waarde en de prijs. 
 • Beslissing: op basis van het advies van de commissie beslist de minister van Sociale Zaken of een geneesmiddel uiteindelijk wordt terugbetaald.

Voor sommige geneesmiddelen is de terugbetaling beperkt tot bepaalde doelgroepen. Zij moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor terugbetaling. Daarom is voor sommige geneesmiddelen een voorafgaande toestemming van de adviserend arts vereist. 

Magistrale bereidingen

Dit zijn geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt op basis van een voorschrift. 

Terugbetaling ziekteverzekering

De ziekteverzekering betaalt enkele magistrale bereidingen volledig terug. Voor de meeste betaal je zelf ook een deel, het remgeld. Het bedrag van dat remgeld ligt vast per hoeveelheid. Dus ongeacht de samenstelling van de bereiding.

Hieronder vind je het remgeld van de meest voorkomende hoeveelheden:

Je bent gewoon verzekerd

persoonlijk aandeel: 1,23 euro

Je hebt VT

persoonlijk aandeel: 0,23 euro

Je bent gewoon verzekerd

persoonlijk aandeel: 1,23 euro

Je hebt VT

persoonlijk aandeel: 0,23 euro

Je bent gewoon verzekerd

persoonlijk aandeel: 1,23 euro

Je hebt VT

persoonlijk aandeel: 0,23 euro

Je bent gewoon verzekerd

persoonlijk aandeel: 1,23 euro

Je hebt VT

persoonlijk aandeel: 0,23 euro

Je bent gewoon verzekerd

persoonlijk aandeel: 2,40 euro

Je hebt VT

persoonlijk aandeel: 0,64 euro

Je bent gewoon verzekerd

persoonlijk aandeel: 2,40 euro

Je hebt VT

persoonlijk aandeel: 0,64 euro

Pijnstillers voor chronischepijnpatiënten

Sommige patiënten met chronische pijn krijgen een terugbetaling voor paracetamol. Zo betalen ze slechts een beperkt deel in plaats van het volledige bedrag. Het bedrag dat je betaalt, telt mee voor de maximumfactuur. 

De terugbetaling geldt voorlopig enkel voor bepaalde verpakkingen paracetamol.

Je arts moet de vergoeding aanvragen bij de adviserend geneesheer. Als die je aanvraag goedkeurt, dan heb je levenslang recht op de terugbetaling.  

Je lijdt aan een van volgende:

 • pijn door kanker;
 • chronische artritis of artrosepijn;
 • neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (ook multiple sclerose);
 • perifere vasculaire pijn;
 • pijn na een operatie (ook fantoompijn);
 • fibromyalgie. 

De huisapotheker

Als je een chronische aandoening hebt, kun je een huisapotheker kiezen. Die geeft je gratis persoonlijk advies over je medicatiegebruik. 

De huisapotheker:

 • heeft een overzicht van je medicatie;
 • stelt een medicatieschema voor jou op en past die aan;
 • werkt samen met je huisarts en andere zorgverstrekkers;
 • treedt op als contactpersoon voor alle informatie over je medicatie. 

Je kunt steeds veranderen van apotheker en in om het even welke apotheek je medicatie halen. 

Je kunt de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Het medicatieschema:

 • is een betrouwbaar overzicht van zowel je voorgeschreven geneesmiddelen als zelfzorgmedicatie;
 • bevat nuttige informatie over elk geneesmiddel zoals dosering en tijdstip van inname;
 • kan gedeeld worden met andere zorgverleners.

Onderteken een overeenkomst met je apotheker naar keuze. Die omvat:

 • de toestemming om je gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen met andere zorgverleners;
 • de toestemming om toegang te hebben tot een volledig overzicht van je behandeling door je farmaceutisch dossier te onderhouden. 

Je gebruikt langdurig geneesmiddelen of neemt dagelijks meerdere geneesmiddelen.